Declarația unică este depusă de persoanele fizice. Nu se depune de către companii. Declarația unică se completează și se depune de către:

  • persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străînătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
  • persoanele fizice care NU realizează venituri și care OPTEAZĂ pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Prin această declarație care se va depune în 2020 persoanele fizice vor declara impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate începând cu anul 2019 dar și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și contribuțiile sociale datorate începând cu anul 2020.

Depunerea Declarației unice - bonificații

Dacă Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificații:

a) pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;

b) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Declarația unică - cine o depune

Declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din: activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanță).

Declarația unică se depune și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare).

Declarația unică - cum se depune

Având în vedere situația actuală, oficialii ANAF le recomandă persoanelor care trebuie să depună Declarația unică să folosească mijloacele virtuale pe care le au la dispoziție.

Astfel, Declarația unică poate fi depusă prin intermediul serviciului "Spațiul Privat Virtual" (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Rectificarea Declarației unice

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative.

Declarația rectificativă se utilizează pentru:

  • stabilirea bonificației pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit art. 121 din Codul fiscal;
  • modificarea unor date referitoare la categoria/sursă veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
  • corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice;
  • modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
  • modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate;
  • corectarea altor informații prevăzute de formular.

Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.

Aici puteți afla mai multe detalii despre Declarația unică, informații oferite de specialiștii de la contzilla.ro.