UPDATE: ANAF a actualizat calendarul obligațiilor fiscare pentru luna ianuarie 2020. Acesta poate fi consultat aici.

---

Deși ANAF încă nu a publicat calendarul obligațiilor fiscale scadente în ianuarie 2020, specialiștii Contzilla.ro au sintetizat declarațiile scadente în această lună.

6.01.2020

6 ianuarie este finalul perioadei de 60 de zile în care se pot depune fără consecințe declarații rectificative de către firmele din construcții pentru perioada care începe cu luna iulie 2019.

09.01.2020

Declarația 092 – se depune pentru schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

Declarația se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare, așadar, în ianuarie avem zile libere 1, 2 și 3, prin urmare termenul este 09.01.2020.

10.01.2019

D 010 /020/070/700 - pentru scoaterea din evidență ca plătitor de TVA. Se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Formularul 087 - Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.

15 ianuarie 2020

D 010/020/070/700 - se depun pentru:

- schimbarea perioadei fiscale a TVA din lună calendaristică în trimestru pentru contribuabilii care în 2019 au avut:

 • perioada fiscală a TVA – lună;
 • cifra de afaceri a fost sub 100.000 euro și
 • nu au realizat achiziții intracomunitare de bunuri

- schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună calendaristică pentru contribuabilii care în 2019 au avut:

 • perioada fiscală trimestrul;
 • cifra de afaceri a fost peste 100.000 euro

Declarațiile privind accizele

27.01.2019

Declarația 094 se depune de către persoanele înregistrate în scop de TVA care au îndeplinit următoarele condiții:

 • cifra de afaceri a fost sub plafonul de 100.000 euro,
 • perioada fiscală a fost trimestrul;
 • nu s-au realizat achiziții intracomunitare de bunuri.

Pentru acești contribuabili în 2020 perioada fiscală rămâne trimestrul.

Declarația 107 - Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private - se depune de contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări.

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă. Se efectuează de către plătitorii următoarelor venituri:

 • obținute de nerezidenți;
 • din drepturi de proprietate intelectuală;
 • din premii și jocuri de noroc;
 • din alte surse.

Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale.

Declarația 100 – Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat.

Declarația 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Declarația 300 – decontul de TVA.

Declarația 301 - declarația specială de TVA.

Declarația 307 – Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată.

Declarația 311 – Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – se depune de către persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 și care efectuează, în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Declarația 390 – Declarația recapitulativă privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă.

Declarația 097 – Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Declaratia se depune:

 • de persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
 • pentru intrarea prin opțiune în sistem: până pe 25 ianuarie, de către persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;
 • pentru ieșirea din sistem – până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul;
 • de persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

30 ianuarie 2020

Declarația 394 – Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015).

31 ianuarie 2020

Declarația 102 – Notificare privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit – se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la art.41 alin.(4) și (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată.

Declarația 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile realizate din investiții, pe beneficiari de venit pentru anul precedent. Se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse.

Declarare în REVISAL a majorarii salariului minim pe economie din 2.080 lei în 2.230 lei.