Încă după terminarea Facultății de Automatică și Calculatoare UPB s-a îndreptat către zona de business și zona de management conducând proiecte pentru livrarea unor sisteme complexe și a ajuns să acumuleze peste 10 ani de experiență în domeniul IT&C.

Software Development clasic (waterfall) presupune urmărirea cu rigurozitate a unui plan, indiferent de circumstanțe, până la realizarea lui. În acest tip de proiecte există foarte multe exemple de eșec total sau parțial. Începând cu anii ’90, s-a adoptat o accelerare a fazelor de inovație și dezvoltare, de aici apărând necesitatea unui răspuns rapid la schimbare. În acest context, în industrie au apărut mai multe metodologii noi de software development ca răspuns la necesitatea de schimbare rapidă (Agile Software Development). Una dintre cele mai populare și cunoscute metodologii este SCRUM.

”Am început să lucrez cu două dintre aceste metodologii, Scrum și mai apoi Kanban, încă din 2006, observând că aduc un beneficiu major prin faptul că facilitează răspunsul rapid al echipelelor la schimbare, dar și că scurtează circuitul de feedback ce pleacă dinspre client spre echipele de dezvoltare și invers”, spune Ștefania.

”În Agile Software Development, atenția se pune foarte mult pe echipele organizate autonom. Ce nu este specificat în mod direct însă, în majoritatea metodologiilor, este necesarul de abilitați pe care trebuie să îl deprindă persoanele ce vor face sau fac parte deja dintr-o echipă Agile”, completează ea.

Astfel, pentru ca o echipă să fie self-organised într-un mod eficient, fiecare membru al echipei trebuie să aibă atât standarde tehnice ridicate, dar și abilitați interumane foarte bine dezvoltate. Acest lucru este necesar pentru ca fiecare persoană să își asume rezultatul întregii echipe, dar mai mult decât atât, să încurajeze competiția creativă. ”Este important să existe o bună colaborare și comunicare pentru a avea o îmbunătățire continuă, atât a mediului de lucru, dar mai ales a produsului final. Membri echipelor Agile urmăresc aceleași obiective și pe baza valorilor comune, se susțin necondiționat. Îmbrățișarea acestor valori de către toți membri echipelor necesită dezvoltarea aspectelor din aria soft skills”, afirmă Ștefania.

În ceea ce presupune abilitățile managerului clasic au fost necesare de asemenea ajustări, de la abilitați de management la abilitați de lider. Lider ce construiește oameni, astfel încât acești oameni să poată construi la rândul lor cele mai complexe și performanțe produse.

”Odată cu creșterea complexității sistemelor, la dezvoltarea cărora lucrează echipele Agile, este nevoie evident de scălarea pe ambele axe a acestor echipe. De-a lungul ultimilor 4 ani, am abordat metodologii clasice de tip Scale Agile, Scrum of Scrum, dar ajungând în ultimul an să implementăm unul din cele mai interesante și productive framework-uri Agile: SAFe (Scaled Agile Framework). Acest framework permite integrarea, în mod dinamic, a până la 125 de persoane într-un singur stream, numit Agile Release Train, și se poate extinde la nivelul întregii organizații”, declară Ștefania Fulgu.

Din experiența ei, pentru a putea implementa toate aceste schimbări de gândire și abordare autonomă în scopul obținerii unor obiective comune, este necesar ca managerii să schimbe gândirea de manager autoritar într-una de leader, leader ce conduce prin oferirea unei viziuni comune și susținerea permanentă a membrilor echipei. Vorbind specific de adoptarea unei structuri Agile, este nevoie de asemenea și de transformarea acestor leaderi în coaches, ce crează la rândul lor alți leaderi.

”Pentru a susține toate aceste schimbări și abordări dinamice, mi-am îmbunătățit în permanență abilitățile personale, concomitent cu cele ale tuturor membrilor echipei mele. În primul rând, este nevoie să oferim acestor oameni un cadru care să îi automotiveze, să simtă că își aduc contribuția într-un mod constructiv, atât la livrarea produselor, cât și la îmbunătățirea continuă a proceselor și a uneltelor utilizate. Una dintre metodele „standard” de îmbunătățire este facilitarea accesului la cursuri, atât tehnice, cât și din aria soft-skills, inclusiv leadership. În această zonă, Luxoft ne oferă un suport foarte bun având o largă varietate de astfel de instrumente în catalogul complex al departamentului PTC, Professional Training Center”, încheie ea.

Găsiți aici mai multe materiale din rubrica Oamenii din spatele codului.