Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a lansat astăzi primele două din cele zece programe naţionale pe care le gestionează anul acesta: ”Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă” şi ”Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Prin aceste programe se finanţează implementarea celor mai bune planuri de investiţii/planuri de afaceri depuse online de către aplicanţi aici, calcularea punctajelor planurilor de investiţii/afaceri făcându-se în mod automat, transparent şi în timp real.

Bugetul alocat Programului de comerţ şi servicii pentru anul 2016 este de 21.049.000 lei, prin implementarea programului în anul curent estimându-se acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 156 de beneficiari. Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

„Interesul potenţialilor beneficiari pentru Programul de comerţ şi servicii este unul important. În anul 2015, de exemplu, au fost depuse 1229 de dosare şi au fost create 724 de noi locuri de muncă, 400 dintre acestea fiind din rândul absolvenţilor sau şomerilor. Particularitatea Programului Comerţ şi Servicii de piaţă constă în capacitatea de a finanţa idei foarte variate, care aduc valoare adăugată economiei”, a precizat Claudiu Vrînceanu, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Bugetul aprobat pentru implementarea programului dedicat femeilor antreprenor în anul 2016 este de 500.000 lei, valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil fiind de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Aplicaţiile informatice de înscriere sunt active începând cu ora 10:00, aici. Completarea online a planurilor se desfăşoară fără probleme tehnice, iar situaţia înscrierilor până la ora 13:30 în cadrul celor două programe naţionale lansate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este următoarea:

  • Program Comerţ şi Servicii: 227 de aplicanţi s-au înregistrat cu user şi parolă şi completează/ au completat planurile online de înscriere; dintre aceştia, 23 aplicanţi au finalizat şi au trimis planurile completate şi documentaţia încărcată în aplicaţie;
  • Program Femeia Antreprenor: 72 de aplicante s-au înregistrat cu user şi parolă şi completează/ au completat planurile online de înscriere; dintre acestea, 3 au finalizat şi au trimis planurile completate şi documentaţia încărcată în aplicaţie.