Proiectul este finanțat prin fonduri europene, în cadrul POCU/829/6/13/141274, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București, Camera Consultanților Fiscali și Asociația Măgurele Science Park și are o valoare totală de 9.639.834,07 lei, din care 6.393.420 lei reprezintă ajutoare de minimis.

Proiectul vizează creșterea angajabilității studenților printr-o serie de activități de formare profesională în domeniul antreprenorial, mentorat, activități de învățare practică și acțiuni de susținere a inițiativei antreprenoriale în sectoare economice cu potențial competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piață muncii.

Grupul țintă al proiectului este format din 350 de persoane care care aparțin uneia dintre următoarele categorii: studenţi (ISCED 5-7) – înmatriculați cel puţin în anul 2 de studii de licenţă și doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi, ISCED 8).

Principalele rezultatele așteptate ale proiectului EntrepLoading sunt:

✓ 350 de persoane vor beneficia de cursuri acreditate de competențe antreprenoriale. În urmă finalizării acestora vor primi o subvenție în valoare de 200 lei și un certificat recunoscut de ANC;

✓ În perioada 01.02.2022 – 31.03.2022 se va desfășura concursul planurilor de afaceri în urmă căruia vor fi selectate spre finanțate 22 de startup-uri care se vor înființa în cadrul proiectului și vor beneficia de un ajutor de minimis de 60.000 de euro pentru finanțarea planului de afaceri propus;

✓ 66 de locuri de muncă create în cadrul celor 22 de startup-uri, câte 3 locuri de muncă în fiecare;

✓ finanțarea ideii de afacere este nerambursabilă într-un procent de 100% – contribuție proprie 0 lei;

✓ 25 de persoane vor beneficia de servicii de mentorat și practică în întreprinderi reale;

✓ cei 22 de câștigători ai concursului planurilor de afaceri vor fi monitorizați pe parcursul implementării planului de afaceri (12 luni) și în perioada de sustenabilitate (6 luni).

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect puteți trimite mailurile voastre pe adresa entreploading@europroject.org.ro.