Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7, ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - România Start Up Plus”.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din OUG 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, AM POCU a luat decizia ca toate proiectele declarate admise în urma finalizarii procesului de evaluare să fie contractate.

Lista proiectelor selectate este disponibilă aici.

Începand cu data de 12.10.2017, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții care nu vor primi notificarea privind rezultatul evaluării până la data de 16.10.2017, sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email, cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Eventualele contestații se vor depune de solicitant în sistemul informatic MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentulModalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS2014+”.

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), ministrul delegat Rovana Plumb a decis suplimentarea alocării prevăzute inițial pentru apelul România Start Up Plus pentru a da posibilitatea antreprenorilor care au avut proiecte admise în urma evaluării să aibă acces la finanțare din fonduri europene.

"Am considerat dintotdeauna că motorul de dezvoltare economică este ințiativa antreprenorială și acest demers de a suplimenta alocarea pe apelul România Start Up Plus este parte a acestei viziuni", a declarat Rovana Plumb.

Prin crearea a 5.070 de IMM-uri și a cel puțin 10.400 noi locuri de muncă, peste 50.000 de persoane (șomeri și/sau persoane inactive /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă) vor beneficia de sprijin în cadrul celor 169 de proiecte aprobate.

Activitățile eligibile în cadrul proiectelor admise urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană, fiind structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat (autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă, organizații sindicale și patronale, asociații profesionale și ONG-uri) care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei de antreprenoriat acorda subventii in valoare de 40.000 euro/ plan de afaceri și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 de miliarde de euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.