În condiţiile unei dezvoltări tehnologice rapide, cu efecte directe asupra ciclului de viaţă al produselor şi al tehnologiilor, IMM-urile trebuie să răspundă cerinţelor unor pieţe în continuă evoluţie.Până în prezent, cercetarea şi transferul tehnologic au fost sub-finanţate, fiind insuficient orientate către cerere şi lipsite de infastructuri adecvate care să permită ca rezultatele cercetării să se transforme în inovare aplicată.

În cadrul apelului POR 1.1 C Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetăriiinovării în parteneriat cu ITT, finanţarea se va realiza pe baza unui acord de parteneriat între un IMM şi o entitate de transfer tehnologic (ITT), pentru a valida faptul că prin intermediul investiției se va realiza transferul tehnologic.

Prin programul POR 1.1.C poți accesa până la 200.000 de euro (80% din valoarea proiectului), solicitanții venind cu o co-finanțare de doar 20% din proiect. Finanțarea acoperă următoarele tipuri de investiții și cheltuieli:

 • Active corporale (Extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie, Achiziţia de echipamente tehnologice, utilaje, IT; Achiziţia de echipamente pentrueconomisireade energie /sisteme pe bază de surse regenerabile)
 • Active necorporale (Cunoştinţe tehnice, Brevete, Drepturi de utilizare, Licențe, Mărci comerciale, Programe informatice, alte drepturi şi active similare)
 • Realizare instrumente de comercializare on-line (e-commerce)
 • Dezvoltare experimentală și punere în funcțiune a tehnologiei
 • Cheltuieli privind inovarea de produs/ proces
 • Certificare națională/internațională
 • Consultanță și asistență tehnică pentru realizarea modelelor / prototipurilor
 • Studii de teren, consultanță și asistență tehnică

CIVITTA România, prin Oficiul de Legătură cu Industria@Cluj (ITT) acreditat pentru servicii de transfer tehnologic, poate fi partenerul IMM-urilor inovative în implementarea proiectelor și atingerea scopurilor strategice, în cadrul acestui program de finanțare. CIVITTA este cea mai puternică companie din România pe direcția de suport în dezvoltarea soluțiilor inovative și accesare de granturi. Compania oferă avantajul expunerii largi în vederea comercializării inovațiilor pe piețe noi fiind parte dintr-o grup de companii de consultanță în Europa Centrală și de Est cu 17 birouri în 12 țări, cât și având stabilite parteneriate strategice cu consultanți de export la nivel mondial.

Principalele servicii pe care CIVITTA le oferă companiilor țin de înțelegerea complexă a nișelor de piață, a tendințelor și necesităților clienților, cât și penetrarea piețelor noi regionale și internaționale:

 • Cercetări de piață (Identificarea tendințelor pieței, Analiza competiției & prețurilor, Canale de distribuție, Recomandări privind poziționarea în piață și segmentarea)
 • Comercializare (Validare tehnologică, Analiza barierelor în calea comercializării, Analiza competiției, poziționarea față de aceasta și identificarea setului de unique selling points, Match-making intern sau internațional pe principiile win-win și best-match, Go-to-market strategy – elaborarea planului de comercializare ș.a)
 • Dezvoltare a ecosistemului de inovare (Mentorat și coaching, Pop-up tech showcase ș.a)
 • Managementul Inovării (Evaluare și monitorizare tehnologică, Audit de inovare și tehnologic, Formare în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală, Elaborarea de analize sectoriale, dinamică sectorială și regională de inovare, prognoze tehnologice ș.a)

Termenul limită de contractare pentru asistență în depunerea proiectelor este de 25 iulie, iar pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fie IMM cu activitate de minim un an fiscal complet, profit și număr mediu de angajați în anul fiscal anterior – minim 1.

Dacă te încadrezi în aceste criterii și vrei să-ți dezvolți tehnologia la următorul nivel, completează acest scurt formular(durează 5 minute). Un consultant specializat pe finanțări și transfer tehnologic va lua legătura cu tine pentru a discuta proiectul și următorii pași.