Autoritatea precizează că în perioada de programare 2021-2027, mediul de afaceri va beneficia de măsuri de sprijin finanțate prin mai multe programe, printre care Programul de Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Programul Dezvoltare Durabilă sau Programul Tranziție Justă.

Programele Regionale sunt alt instrument prin care IMM-urile pot obține fonduri europene. MIPE le descrie ca fiind programe ce sprijină investițiile pentru mediul de afaceri care vor viza crearea unor regiuni competitive prin inovare și digitalizare.

Alocarea totală pentru mediul de afaceri, în cadrul celor 8 programe regionale, este de peste 1,86 miliarde euro, iar alocarea instrumentelor financiare este de 291 milioane euro.

Programul Dezvoltare Durabilă finanțează creșterea eficienței energetice a întreprinderilor, alocarea instrumentului financiar (împrumut cu partajarea riscului cu o componentă de grant) fiind de 115 milioane de euro.

În ceea ce privește Programul Tranziție Justă, luând în considerare solicitarea de identificare a surselor de finanțare necesare investițiilor conexe infrastructurii de transport, Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) acordă sprijin exclusiv pentru următoarele activități:

  • investiții productive în IMM-uri, inclusiv în microîntreprinderi și întreprinderi nou-înființate, care conduc la diversificare, modernizare și reconversie economică;
  • investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță, care duc la crearea de locuri de muncă;
  • actualizarea competențelor și recalificarea lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • asistență pentru căutarea unui loc de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Citiți mai mult despre programele de finanțare ale IMM-urilor cu fonduri UE pe Wall-Street.ro.