Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Persoanele eligibile pentru înființarea unui PFA trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

• au împlinit vârsta de 18 ani;

• nu au săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

• au un sediu profesional declarat;

• declară pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și al protecției muncii.

Documente necesare pentru înregistrarea ca PFA

Pentru realizarea dosarului privind înființarea unei persoane fizice autorizate, trebuie să te documentezi în legătură cu ce trebuie să conțină acel dosar. Iată mai jos care sunt documentele necesare la ONRC pentru înregistrarea ca persoană fizică autorizată:

• Cererea de înregistrare, original – formular;

• Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;

• Declarația-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfășoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii (model 2);

• Cartea de identitate sau pașaportul titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

• Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoana fizică autorizată (forma olografa, original) – detalii

• Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;

• Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original) – detalii;

• Dacă este cazul:

- avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip – original); dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.

- declarația privind desfășurarea activității de către soț/ soție;

- documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectațiune;

- documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) și/ sau fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale – detalii.

Dacă încă nu știi toate aspectele care fac diferența dintre un PFA și un SRL și nu ești sigur care formă e mai avantajoasă, urmărește video-ul de mai jos cu explicațiile unui avocat.