Duminică, pe 20 ianuarie, intră în vigoare legea 30 din 2019 privind aprobarea OUG 25 din 2018 și care a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ca noutate se prevede impozitarea veniturilor din monede virtuale, anunță digi24.ro. Noua formă a Codului Fiscal face două precizări privind nu numai bitcoin-ul, ci, în general, monedele virtuale.

În articolul 116 din lege se spune următorul lucru: ”(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) şi m) au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului”.

Prevederea lărgește categoria veniturilor din alte surse prin includerea celor din transferul de monedă virtuală. Apoi se arată cum se face impozitarea. ”Câștigului din transferul de monedă virtuală în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m), determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei”, arată noile prevederi.