Deși, inițial, programul Innotech Student trebuia să demareze la mijlocul lunii iunie, oficialii Ministerului Fondurilor Europene au deschis înscrierile abia pe data de 22 iulie.

Astfel, studenții, doctoranzii și cursanții înscriși la colegii care au un plan de afaceri și vor să acceseze fonduri europene, pot depune un proiect în cadrul programului Innotech Student în perioada 22 iulie – 30 septembrie 2020 (ora 16).

Studenții pot propune un plan de afaceri și primesc consiliere, finanțare și stagii de practică racordate la nevoile afacerii lor.

În prealabil, instituțiile de învățământ sau ONG-urile vor realiza proiecte de Educație Antreprenorială pentru a îi susține pe studenți.

Innotech Student oferă posibilitatea studenților să beneficieze de granturi în valoare de până la 100.000 de euro pentru proiecte de antreprenoriat.

În ce constă proiectul Innotech Student?

Proiectul prevede finanțarea schemelor antreprenoriale ale studenților români din numeroase domenii care sunt inovatoare și aduc o valoare adăugată reală. Acesta își propune să încurajeze studenții să își pună în practică viziunea, dar și spiritul lor antreprenorial.

Ce finanțări se acordă?

Buget apel: 20 milioane euro

Valoare proiect: maximum 2 milioane euro. Minimim 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea afacerilor (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis).

Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 100.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:

  1. Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;
  2. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
  3. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
  4. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.

Cum vor putea studenții să acceseze finanțările?

În cadrul proiectelor selectate în urma evaluării va începe perioada de pregătire a studenților, dezvoltarea abilităților lor antreprenoriale, elaborarea planurilor de afaceri și selectarea celor mai bune dintre acestea.

Studenții ale căror planuri de afaceri vor fi finanțate vor putea urma programe de internship în companii cu activități cât mai apropiate planurilor de afaceri propuse. În această etapă vor fi acordate subvențiile.

După aceasta, timp de un an studenții antreprenori vor beneficia de sprijinul administratorilor de schemă, iar pentru următoarele șase luni ei vor fi monitorizați, iar afacerile înființate de ei trebuie să se autosusțină pe piață.

Toată documentația proiectului este disponibilă la acest link pentru descărcare.

Detalii despre programul Innotech Student puteți afla de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.