Articolul este realizat de către Inge Abdulcair, Director PwC România și Emilia Dănilă, Manager PwC România.


Într-un document publicat în data de 8 martie, Comisia Europeană menționează că statele membre au luat măsuri pentru a atenua impactul creșterii prețului la electricitate și gaze naturale prin reducerea temporară a cotei de TVA (19 state), accelerarea implementării energiei regenerabile, acordarea de ajutoare de stat pentru reducerea costurilor cu energia pentru utilizatorii finali, salvgardare pentru evitarea deconectărilor de la rețeaua de energie electrică, măsuri temporare de compensare și sprijin direct utilizatorilor finali, inclusiv grupurilor expuse riscului, ajutoare de stat oferite către companii și industrii în linie cu prevederile europene de ajutor de stat, amânarea temporară a plății facturilor.

Ce au făcut alte state membre UE în materie de TVA?

  • Polonia a redus cota de TVA de la 23% la 8% pentru livrările de combustibil, respectiv la 5% pentru livrările de energie electrică și termică către consumatori;
  • Belgia a anunțat că va reduce cota de TVA la 6%, temporar (1 martie 2022 - 30 iunie 2022), pentru livrarea de energie electrică pentru consumatorii casnici;
  • Spania a acordat temporar reduceri de cotă de TVA de 10% pentru livrările de energie electrică efectuate către consumatori casnici, până la 30 iunie 2022;
  • Bulgaria intenționează să introducă cota 0% de TVA pentru: livrările de apă și gaze naturale, energie electrică și încălzire centrală către consumatori de la 1 aprilie 2022
  • Croația a redus cota de TVA de la 25% la 13% pentru furnizarea de căldură de la 1 aprilie 2022, o cotă de TVA redusă de 5% pentru livrarea de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, urmând ca ulterior să se aplice o cotă de TVA redusă de 13% pentru aceste livrări de gaze;
  • Cipru ia în considerare reducerea cotei de TVA la 5% pentru combustibil, precum și extinderea perioadei pentru care se aplică cota de TVA de 9% pentru consumul de energie electrică;
  • În trimestrul II al anului 2022, Italia prevede o reducere a cotei de TVA de 5% pentru livrările de gaz metan utilizat la ardere în scopuri civile și industriale;
  • Letonia discută reducerea TVA la energie electrică de la 21% la 5%;
  • Lituania intenționează să aplice temporar o cotă de TVA de 0% pentru energia termică livrată către gospodării, în care statul va finanța cota de TVA existentă de 9%, iar gospodăriile nu vor fi obligate să achite TVA.

Reducerea cotei de TVA la 5% ar duce la o scădere a facturii de cca 12%

Adoptarea de către România a cotei reduse de TVA de 5% pentru energia electrică și gaze naturale ar avea un impact pozitiv direct pentru consumatorii casnici, prin diminuarea valorii finale a facturilor. De exemplu, în cazul unei locuințe care în prezent are valoarea facturii de 93,63 lei, ce cuprinde toate elementele precum energia activă, abonamentul, tarifele de extragere energie electrică din rețea, servicii sistem, cogenerare, certificate verzi, etc. în cazul aplicării cotei de 19% TVA, valoarea totală a facturii este de 111,41 lei. De asemenea, în cazul aplicării cotei de 5% TVA, valoarea totală a facturii este diminuată cu aproximativ 12%, rezultând într-o valoare finală de 98,31 lei.

În același timp, scăderea cotei de TVA la 5% ar avea un efect secundar la nivelul companiilor de distribuție care vor aplica o cotă redusă de TVA către consumatorii finali, dar vor prefinanța 19% TVA aferentă achizițiilor.

Deși au fost proiecte de lege transmise pentru dezbatere în Parlament, măsura nu a fost adoptată până la acest moment.

Ce a adoptat România până acum?

România a încercat să diminueze efectul provocat de aceste creșteri asupra populației prin adoptarea, pe de o parte, a unor măsuri de plafonare a prețurilor de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, și pe de altă parte, prin adoptarea unei scheme de compensare a energiei electrice și gaze naturale pentru consumatorii casnici care îndeplinesc anumite criterii de consum. Aceste măsuri ce vizează interesul general public au fost adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021.

Mai mult, modificările ulterioare aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 prevăd posibilitatea consumatorilor vulnerabili să solicite amânarea plății facturilor de energie electrică și gaze naturale pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună şi maximum şase luni.

În vederea atenuării impactului creșterii prețurilor la energia termică livrată populației și altor categorii de consumatori, România a adoptat, prin Ordonanța de urgență nr. 130/2021, reducerea cotei de TVA la 5% doar pentru livrarea de energie termică în sezonul rece începând cu 1 ianuarie 2022.

Un proiect de lege care prevede reducerea cotei de TVA la 5% pentru livrările de benzină cu plumb, fără plumb, gaz petrolier lichefiat și motorină a ajuns în dezbatere în Senat.