Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


Ele reprezintă cele mai mici tipuri de entități pentru care se aplică cel mai simplificat mod de raportare.

Din punct de vedere a legislației contabile, microentitățile sunt entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 1. a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

Acestea întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 1. bilanț prescurtat (cod 10)
 2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 40)

Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative“(cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40)

Microentitățile mai trebuie să prezinte informații potrivit pct. 576 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Odată cu publicarea formatului PDF al situațiilor financiare de către ANAF se pot depune, practic, bilanțurile pe anul 2020.

Documentele anexă care se depun la situațiile financiare, cuprinse în arhiva ZIP care se atașează la bilanț, sunt:

 • informațiile de prezentat de către microentitati sau notele explicative după caz.
 • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
 • raportul administratorilor
 • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz
 • prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență
 • o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:
 1. a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 2. b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
 3. c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Termenul de depunere la ANAF este 31 mai 2021.