Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a făcut un bilanț al tututor modificărilor aduse Codului Fiscal în acest an și al efectelor acestei instabilități fiscale.

Modificări ale Codului fiscal

Prin 13 acte normative publicate în 11,5 luni din 2018 au fost modificate/completate 139 de articole din Codul fiscal. De la data de 1 ianuarie 2018 și până în data de 15.12.2018, întreprinzătorii au fost obligați să cunoască și să pună în aplicare modificări/completări importante și foarte numeroase, pentru un număr total de 236 de articole din Codul fiscal, menționează Consiliul pentru IMM-uri într-un comunicat de presă.

Per total, în primele 11 luni și jumătate din 2018 (până pe data de 17.12.2018), cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 862 de acte normative cu aplicabilitate generală (309 Legi, 18 Ordonanțe ale Guvernului, 107 Ordonanțe de Urgență, 428 de Hotărâri de Guvern), fără luarea în calcul a ordinelor emise de ministere/agenții și a altor reglementări.

Peste 45% din legile și ordonanțele adoptate au afectat direct și semnificativ întreprinderile, inclusiv IMM-urile (legislația fiscală, declarațiile și contribuțiile obligatorii etc.).

De la data de 1 ianuarie 2018 şi până în data de 15.12.2018, întreprinzătorii au fost obligaţi să cunoască şi să pună în aplicare modificări/completări importante și foarte numeroase, pentru un număr total de 236 articole din Codul fiscal.

862 de acte normative în 11,5 luni ale anului 2018

În primele 11,5 luni ale anului 2018 (până pe data de 17.12.2018), cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 862 de acte normative cu aplicabilitate generală (309 Legi, 18 Ordonanțe ale Guvernului, 107 Ordonanțe de Urgență, 428 de Hotărâri de Guvern), fără luarea în calcul a ordinelor emise de ministere/agenții și a altor reglementări.

Peste 45% din legile și ordonanțele adoptate au afectat direct şi semnificativ întreprinderile, inclusiv IMM-urile (legislația fiscală, declarațiile și contribuțiile obligatorii, etc.). Cu acest volum imens de acte normative adoptate în 11,5 luni ale anului 2018, este previzibil că România va continua să se situeze și anul acesta pe nedoritul prim loc în topul regional al modificărilor legislative (din Europa Centrală și de Est), în timp ce în ţările vecine tendinţa este de simplificare şi asigurare a unui cadrul legislativ stabil şi preictibil, condiție esențială pentru investitori (raportat la datele furnizate de GRAYLIN în raportul lunii decembrie 2017 “Grayling’ s report on legislative changes across Central & Eastern Europe”).

Modificările legislaţiei fiscale au generat efecte multiple negative asupra IMM-urilor:

 • Creșterea fiscalității;
 • Creșterea birocrației pentru toți contribuabilii și toți angajatorii;
 • Efort semnificativ de implementare a reformelor legislative;
 • Creșterea cheltuielilor de personal;
 • Dificultăți importante de implementare datorate timpului foarte scurt stabilit pentru aplicare;
 • Creșterea cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice;
 • Necesitatea unor restructurări (concedieri individuale sau colective);
 • Probleme de asigurare a competitivității și derulării contractelor la export.

Încrederea în sistemul fiscal este o condiție esențială pentru investitori, predictibilitatea fiind unul dintre cei mai importanți factori care influențează deciziile de investiții.

Efectele instabilității legislative fiscale în 2018

În perioada ianuarie – septembrie 2018, investițiile directe ale nerezidenților în România au scăzut cu 5,7%, însumând 3 517 milioane euro (comparativ cu 3 731 milioane euro în perioada ianuarie - septembrie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 152 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 365 milioane euro;

 • Societăţile cu capital străin nou înfiinţate în perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 (4.718 de societăţi) sunt mai puține cu 177 societăți comparativ cu perioada 01.01.2017 – 31.10.2017 (4.895 de societăţi);

 • Numărul total de înmatriculări în perioada 01.01.2018 - 31.10.2018 a scăzut cu 8.457 de înmatriculări, comparativ cu numărul similar din perioada 01.01.2017 - 31.10.2017 (113.144 vs. 121.601) ;

 • În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 numarul suspendărilor, dizolvărilor, insolvenţelor, inclusiv în rândul societăţilor cu participare străină la capital au fost mai mari decât cele din perioada 01.01.2017 – 31.10.2017;

 • În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 au crescut cu 13,32% numărul suspendărilor (15.014 suspendări, comparativ cu 13.249 în perioada 01.01.2017 – 31.10.2017);

 • În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 au crescut cu 20,71% numărul dizolvărilor (29.278 dizolvări, comparativ cu 24.254 în perioada 01.01.2017 – 31.10.2017);

 • În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 au crescut cu 28,07% numărul insolvenţelor (1492 insolvenţe, comparativ cu 1165 în perioada 01.01.2017 – 31.10.2017);

Necesitatea simplificării cadrului legislativ

CNIPMMR solicită iniţierea unui Program REFIT de simplificare a cadrului legislativ din România, similar cu Programul REFIT inițiat de către Comisia Europeană în anul 2002, care să asigure codificarea, reformarea legislaţiei, abrogarea şi eliminarea actelor normative inutile și irelevante, revizuirea şi retragerea unor acte în curs de elaborare, înlocuirea actelor obligatorii din punct de vedere juridic cu alternative mai puțin stricte, cum ar fi acordurile voluntare (autoreglementare, coreglementare), 862 de acte normative fiind foarte dificil de cunoscut şi implementat.

Pentru perioada 2019-2020, CNIPMMR solicită trecerea la un comportament de reglementare normal, pe care celelate țări europene reușesc să-l respecte, asigurarea unui cadru legal stabil, predictibil și rezonabil ca și condiție esențială pentru investitori, respectarea principiilor reglementării inteligente: un proces decizional deschis și transparent, un dialog social calitativ, evaluarea în mod sistematic a impactul legislaţiei asupra IMM-urilor, realizarea „testului IMM” şi aplicarea principiul „Gândiţi întâi la scară mică”, respectarea principiilor fiscalității (modificarea Codului fiscal “prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I” și predictibilității impunerii fiscale, cu asigurarea “stabilității impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii”, “pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii”).