Se mărește plafonul pentru microîntreprinderi

În prezent, o microîntreprindere este o societate care:

 • obține, într-un an fiscal, venituri de cel mult 500.000 euro;
 • are venituri din consultanță și management de cel mult 20% din totalul veniturilor înregistrate de societate;
 • nu realizează venituri în următoarele domenii: bancar, asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, jocurilor de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale.

În cazul în care una din condițiile de mai sus nu este îndeplinită, societatea urmează să plătească un impozit de 16% pe profit (unde practic din veniturile totale ale societății se scad anumite cheltuieli deductibile, aceasta fiind denumită generic bază impozabilă).

Ce se schimbă?

 • plafonul pentru a fi încadrată în microîntreprindere se mărește până la pragul de 1 milion euro;
 • firmele care realizează venituri din consultanță și management vor beneficia de aceste prevederi fără a se mai ține cont de pragul de 20% din totalul veniturilor;
 • inclusiv firmele care realizează venituri din domeniile amintite anterior (și momentan excluse din sfera impozitării reduse) vor beneficia de noile prevederi.

Sancționarea cu limitarea dreptului de a deduce TVA se schimbă

În prezent, autoritățile fiscale sancționează o firmă nedându-i acesteia posibilitatea de a deduce TVA-ul dacă, de exemplu, firma cu care aceasta a contractat era inactivă fiscal la momentul emiterii facturilor.

În practică este foarte greu, totuși, să-ți verifici toți partenerii comerciali cu care vrei să faci afaceri. Tocmai de aceea există situații în care te trezești că firmele partenere au diferite probleme cu autoritățile fiscale, de care tu nu știai, și atunci ești și tu sancționat.

Modificarea vine ca o aliniere cu jurisprudența europeană în materie fiscală - practic vei fi sancționat cu imposibilitatea deducerii TVA-ului doar în cazurile în care se dovedește că aveai habar că firma respectivă este evazionistă.

Se reduce cota pe impozitul pe venit

În prezent, impozitul pe venit este de 16%. Proiectul de ordonanță vine și micșorează acest procent, până la 10%, pentru următoarele categorii de venituri:

 • veniturile din salarii și asimilate salariilor,
 • veniturile din activități independente,
 • veniturile din cedarea folosinței bunurilor,
 • veniturile din investiţii,
 • veniturile din pensii,
 • veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,
 • veniturile din premii și
 • veniturile din alte surse.

Atenție! Pentru veniturile din dividende, cota de impozitare rămâne neschimbată, de 5%.

Se introduce o noua cotă de contribuție

Se introduce „Contribuția asiguratorie pentru muncă” în cotă de 2,25% din veniturile din salarii, care va fi datorată de angajatori.

Această contribuție este destinată alimentării Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și asigurării necesarului pentru plata prestațiilor din domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariații, respectiv indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Se modifică plata CAS și CASS de către profesiile liberale

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente (de exemplu, consultanți, experți contabili, medici, persoane fizice autorizate, avocați - numai CASS, notari - numai CASS) sau alte categorii de venituri, nu mai datorează contribuțiile sociale asupra venitului realizat. În prezent, acest lucru înseamnă că plata acestor contribuții se realizează la nivelul venitului realizat, indiferent că este mai mic, mai mare sau egal cu salariul minim brut pe țară.

Ca urmare a acestei modificări, baza de calcul a CAS va fi venitul ales, care este cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară, iar baza de calcul al CASS va fi salariul minim brut pe țară. Practic, CAS se va plăti tot la nivelul venitului ales (dar care nu va putea fi mai mic decât salariul minim brut pe țară), iar CASS se va plăti la nivelul unui salariu minim brut pe țară.

Se mărește salariul minim brut pe țară

Salariul minim brut pe țară va crește de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, începând cu 1 ianuarie 2018.

Se mărește indemnizația de creștere a copilului

Indemnizația de creștere a copilului se va mări de la 1.233 de lei la 1.250 lei, tot începând cu 1 ianuarie 2018. De asemenea, indemnizația nu se va mai raporta la salariul minim brut pe țară, ci la Indicele Social de Referință (ISC). Acesta este în prezent 500 de lei, iar indemnizația va fi de două ori și jumătate ISC.

Se mărește pensia

Pensia minimă va crește, de la 1 iulie 2018, la 640 de lei, iar punctul de pensie va ajunge la 1.100 de lei.

Pentru a putea fi aplicate, aceste prevederi trebuie să fie adoptate de Guvern și publicate în Monitorul Oficial.

Photo by Niels Steeman on Unsplash