Orizont Europa, programul-cadru al Uniunii Europene de finanțare pentru cercetare și dezvoltare, care dispune de un buget de 95,5 miliarde euro, va sprijini timp de 7 ani cercetători și inovatori din întregul continent.

Programul cuprinde 3 piloni:

  • Excelență științifică (Consiliul European pentru Cercetare, programe de mobilitate, infrastructuri de cercetare)
  • Provocări globale și competitivitate industrială
  • Europa inovatoare (start-up-uri, IMM-uri, dezvoltatori, stimularea integrării lor pe piață), un nou pilon

În perioada 2021-2022, Comisia Europeană va aloca fonduri în valoare de 62 milioane de euro pentru programul Next Generation Internet, pentru a sprijini inovatori de top în tehnologia Internetului în domenii ce țin de încredere și suveranitatea datelor pe Internet, motoare de căutare de încredere, Internet Architecture și tehnologii descentralizate, și, de asemenea, pentru o relație de colaborare și cooperare cât mai strânsă între Uniunea Europeană (UE) și SUA și Canada.

Cererile de propuneri, care au ca direcție inițiativa NGI (Next Generation Internet) și sunt relevante pentru comunitatea NGI, sunt lansate prin Pilonul II, Provocările globale și competitivitatea industrială, Grupul 4, Digital, industrie și spațiu.

Next Generation Internet (NGI) este o inițiativă a Comisiei Europene care și-a propus să transforme Internetul într-un ecosistem puternic, centrat pe utilizator (Internetul Oamenilor), care să răspundă nevoilor fundamentale ale populației, inclusiv în materie de încredere, securitate și incluziune.

NGI este un program de cercetare și inovare, având ca bază investiția inițială a Comisiei Europene de peste 250 milioane de euro în perioada 2018-2020 și face parte din programul Orizont Europa (2021-2027).

Programul NGI finanțează cele mai bune proiecte de cercetare și inovație din domeniul Internetului, punând accent pe tehnologii avansate, printre care confidențialitate, arhitecturi descentralizate, blockchain, Internetul Lucrurilor, social media, tehnologii interactive și tehnologii care sprijină multilingvismul și accesibilitatea.

Apeluri deschise pentru comunitatea NGI

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-04: ÎNCREDERE ȘI SUVERANITATEA DATELOR PE INTERNET (ACȚIUNI DE CERCETARE ȘI INOVARE - RIA)

Obiectiv: livrarea de protocoale și servicii care să asigure faptul că utilizatorii finali își pot exercita drepturile și pot beneficia de pe urma soluțiilor care au la bază tehnologii descentralizate care garantează că oamenii dețin controlul absolut asupra datelor personale pe Internet.

Deadline: 21 octombrie 2021

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-05: TRUSTWORTHY OPEN SEARCH AND DISCOVERY (RIA)

Obiectiv: dezvoltarea de tehnologii și soluții care să permită modalități noi și de încredere pentru a căuta și a găsi informații, dincolo de resursele variate, cum ar fi dispozitive conectate/obiecte smart, servicii, conținut multimedia etc.

Deadline: 21 octombrie 2021

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-07: COMUNITATEA NEXT GENERATION INTERNET – CONSTRUCȚIE ȘI MOBILITATE (ACȚIUNI DE COORDONARE ȘI SPRIJIN - CSA)

Obiectiv: propunerea va sprijini Comisia Europeană să se implice în comunitatea diversă de stakeholderi, inclusiv inovatori în tehnologia Internetului, cercetători, start-up-uri și IMM-uri, dar și persoane care se ocupă de politica publică, utilizatorii finali de pe Internet, parteneri sociali, comunități locale și, mai pe larg, cetățeni, având drept scop dezvoltarea și implementarea viziunii NGI a unui Internet centrat pe oameni.

Deadline: 21 octombrie 2021

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-08: COLABORARE INTERNAȚIONALĂ NGI – PROGRAMUL DE PARTENERIAT TRANSATLANTIC (CSA)

Obiectiv: o relație de colaborare și cooperare cât mai strânsă între Uniunea Europeană (UE) și SUA și UE și Canada pentru dezvoltarea tehnologiilor, serviciilor și standardelor NGI, sprijinirea obiectivelor ce țin de politicile pentru internet ale UE printr-un schimb de viziuni și valori între UE și SUA și Canada și formarea unei alianțe. Un ecosistem transatlantic format din cercetători de top, high-tech start-up-uri/ IMM-uri și comunități din domeniul a Internetului, cooperând pentru dezvoltarea unei tehnologii de Internet centrat pe oameni.

Deadline: 21 octombrie 2021

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-09: NGI TECH REVIEW (CSA)

Obiectiv: valoare adăugată și tehnologii de Internet avansate care să facă față unor provocări-cheie în societate cum ar fi răspunsul la criza pandemică, schimbările climatice, dezinformare sau protecția datelor. O colaborare mai bună între inovatorii în tehnologia internetului pentru a dezvolta, testa și îmbunătăți soluțiile bazate pe tehnologiile open source.

Deadline: 21 octombrie 2021