În noul meniu disponibil în serviciul SPV, pentru accesarea acestei facilități, se selectează opțiunea Plată obligații fiscale PF și apoi În numele altei persoane, se optează pentru plata obligațiilor fiscale declarate prin declarația unică (impozit pe venit, contribuții de asigurări sociale de sănătate/ contribuții de asigurări sociale).

Apoi se completează codul numeric personal/ numărul de identificare fiscală al persoanei pentru care se face plata, precum și suma care se dorește a fi achitată, după care plata poate fi efectuată.

Această facilitate este disponibilă numai în serviciul SPV, momentan nefiind posibilă o astfel de plată prin intermediul site-ului ghiseul.ro.

Totodată, tot prin contul SPV, contribuabilii persoane fizice pot genera două noi rapoarte:

  1. Istoric declarații = Declarații depuse de persoană fizică în formă electronică (până acum era disponibil acest istoric doar pentru persoane juridice).
  2. C168 = Duplicat Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune.

În perioada urmatoare, MFP și ANAF au în vedere implementarea plății prin SPV și interconectarea cu ghiseul.ro, a unor categorii de obligații fiscale pentru persoanele juridice.

Lista creanțe fiscale care pot fi plătite prin SPV de către persoanele fizice

Penalități de nedeclarare

Impozit pe veniturile din activități independente

Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor

Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dividende din străinătate

Impozit pe veniturile din investiții sub foră de dobânzi din străinătate

Impozit pe veniturile din pensii din străînătate

Impozit pe veniturile din premii

Impozit pe veniturile din investiții sub formă câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

Impozit pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Regularizari

Accize încasate din vânzarea de alcool etilic

Accize încasate din vânzarea de tigarete

Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați

Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator

Contribuția de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice

Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități independente și din activități economice

Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator

Contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de angajator de la asigurații angajați (salariați)

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

Contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele fizice care au calitatea de angajator

Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activități independente, activități economice și din drepturi de proprietate intelectuală

Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Codul fiscal

Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinței bunurilor, investiții, premii și câștiguri din jocuri

Regularizări

Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați

Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Amenzi judiciare

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice

Contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice

Impozit pe venit aferent declarației unice

Penalități datorate în cazul eșalonării la plată