Convențiile de lucru sunt pentru acordarea garanțiilor în baza criteriilor de eligibilitate prevăzute de Ordonanța nr. 43/2013 pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor.

”Agricultura reprezintă unul dintre sectoarele de activitate cheie pentru OTP Bank România. Prin produsele pe care le dezvoltăm și parteneriatele pe care le încheiem asigurăm materialitatea proiectelor ce contribuie la creşterea competivităţii în domeniul agricol şi consolidarea unui climat stabil pentru agribusiness-ul românesc”, a declarat Roxana Maria Hidan, Director Direcția IMM, OTP Bank România.

Convențiile încheiate se adresează unui segment larg de potențiali beneficiari, respectiv persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul agricol, vegetal, zootehnic sau al acvaculturii, sau beneficiarilor privați și publici, inclusiv Consilii Locale, Institute de cult, ONG-uri, care derulează proiecte de investiții cu finanțare prin programe europene pentru dezvoltarea sectorului, precum Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, şi oferă următoarele beneficii:

  • Costuri reduse din partea FNGCIMM pentru emiterea garanției;
  • Condiții de cost avantajoase. Potrivit prevederilor primei convenții, dobânda plătită de beneficiari nu depășește ROBOR/EURIBOR 6M + 2%, iar în cazul celei de a doua convenții se aplică condițiile de cost ale băncii, în funcție de tipul finanțării și de bonitatea clientului;
  • Procent garantat de maximum 80% din valoarea finanțării, cu o valoare a garanției de maximum 2,4 milioane euro sau echivalentul în lei al acestei sume;
  • Termen de răspuns rapid, maximum 5 zile lucrătoare în cazul primei convenții, respectiv între 5-10 zile lucrătoare în cazul celei de a doua convenții;
  • Consultanță de specialitate gratuită din partea OTP Bank România, astfel încât fermierii să dispună de toate informațiile necesare pentru a alege varianta optimă de finanțare pentru afacerea lor.