Obiectivul principal al schemei de minimis prevazută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Pe site-ul http://www.aippimm.ro/ s-a publicat procedura de implementare a acestui program. O regăsești și la finalul acestui material.

Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2020.

Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 3.000.000 lei. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea nr. 2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018 este de 1.000.000 lei. Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2019 și 2020 este de 1.000.000 lei/anual.

Prin implementarea programului în perioada 2018-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 480 de beneficiari, din care minim 160 de beneficiari în anul 2018.

Schema de minimis urmăreşte:

- îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei;

- stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;

- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

- dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

- creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Totodată, începând cu data de 14.11.2018, ora 10.00, pe site-ul www.aippimm.ro, va deveni activă aplicația de înscriere în cadrul programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul se va derula în 3 etape, astfel:

Etapa I – Organizarea unei Conferințe naționale dedicate femeilor antreprenor din România pentru maxim 400 de participante femei, care au deja o afacere și femei care doresc să-și deschidă o afacere, având ca tematică asistenţa oferită IMM-urilor de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, competitivitatea acestora şi cultura antreprenorială;

Etapa a II-a - Organizarea a 4 workshop-uri pentru maxim 160 de participante femei care dețin afaceri, având ca tematică adaptarea stilului de leadership în funcție de persoană, abilitatea de comunicare, relaționarea în afaceri, modalități de a motiva echipa, delegarea eficientă a sarcinilor.

Etapa a III-a - organizarea a 4 evenimente internaționale de tip business to business pentru maxim 80 de participante femei având ca obiectiv creşterea abilităţilor IMM conduse de femei în formarea de parteneriate externe.

Vezi care este procedura de implementare a programului Femeia Antreprenor 2018.

Procedura Femeia Antreprenor 2018 2 by Oana Cosman on Scribd