Ministerul așteaptă ofertele din partea băncilor până pe 31 august. Detalii despre programul de Comerț și Servicii.

În vederea derulării Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă a cărui procedura de implementare a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriatului cu nr 894/31.07.2017, și a Programului naţional multianual de microindustrializare a cărui procedura de implementare a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriatului cu nr 1066/10.08.2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat intenţionează să încheie convenţii de colaborare cu instituţii de credit. Instituţiile de credit interesate de încheierea acestor convenţii sunt rugate să transmită până la data de 31.08.2017 oferta de parteneriat privind colaborarea în vederea implementării celor 2 programe în anul 2017.

Condiții de selecție la dobândă

Selecţia instituţiei de credit se va face în funcţie de îndeplinirea cerinţelor de mai sus şi de următoarele criterii:

 • dobânda la credit: pachet dobândă fixă de maxim 5%/an;
 • comision la credit: max 0,5%, din valoarea creditului;
 • comision de gestiune: max 0,5% din valoarea creditului;
 • alte comisioane: max 0,5 din valoarea creditului;
 • termen de creditare: max 60 luni;
 • perioada de graţie: min 12 luni;
 • garanţii: 80% din valoarea creditului garantat FNGCIMM și în completare garantare cu bunurile achiziţionate în cadrul programului;
 • nu se percepe comision la rambursarea anticipată a creditului;
 • perioada de analiză și solutionare a creditului punte maxim 20 zile de la solicitarea creditului.

Alte lucruri importante pentru instituțiile de credit

Instituţia de credit trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe, respectiv:

 • respectă prevederile procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă și a Programului naţional multianual de microindustrializare, care se găsesc la adresa www.aippimm.ro.
 • prezintă Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat oferta de parteneriat până la data de 31.08.2017;
  semnează cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat Convenţia de colaborare în maxim 15 zile de la selectare;
 • are cel puţin câte o sucursală în fiecare judeţ;
 • are convenţie cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM), prin care creditul bancar acordat în cadrul acestui Program să fie garantat în proporţie de 80%;
 • are câte un reprezentant la nivelul fiecărei sucursale pentru evaluarea Planurilor de Afaceri ale solicitanţilor de alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) şi credit bancar;
 • realizează evaluarea dosarelor cu componentă de creditare, declarate eligibile de către echipele de verificare din minister, prin comitetele de credit ale unităţilor sale teritoriale şi să transmită ministerului hotărârea de aprobare/contractul de credit sau scrisoarea de respingere în termen de 20 de zile din momentul predării planurilor de afaceri acceptate de principiu la finanţare.
 • deschide un cont de tranzit pentru fiecare program în care Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat să poată vira alocaţia financiară nerambursabilă;
 • acordă din contul de tranzit solicitanţilor, care nu doresc şi credit, alocaţia financiară nerambursabilă;
 • acordă dobândă la contul de tranzit min 0,1%, plătibilă lunar;
 • acordă solicitanţilor credit în cuantum de minim 10 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aprobate în condiţiile specificate mai jos;

Selecţia instituţiei de credit se va face în maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de oferte.