Recent, ANIS (Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii ) a realizat o consultare cu companiile membre cu diverse specializări (firme de dezvoltare de software la comandă, de cercetare-dezvoltare și companii de produs, atât locale, cât și multinaționale) pe tema impactului modificărilor recente aduse prin intermediul OUG 79/2017, cunoscută drept Revoluția Fiscală, atât asupra costurilor companiilor, cât și asupra veniturilor angajaților.

Din concluziile specialiștilor, chiar în varianta în care companiile vor mări salariile brute ale angajaților, angajații care în acest moment beneficiază de scutirea de impozit vor înregistra o scădere a veniturilor nete de minim 6,5%.

Creșterea anuală și sustenabilă a sectorului IT în ultimii 15 ani, s-a produs și pe baza predictibilității în zona fiscală, inclusiv prin menținerea scutirii de impozit pentru activitatea de creare de programe pentru calculator.

În sectorul în care șomajul este zero, politica salarială este direct legată de competență și de productivitatea generată, care în momentul de față se situează la aproximativ 45.000 euro/angajat pe an.

”Sectorul IT a demonstrat an de an ca poate aduce României creșteri susținute, devenind o carte de vizită pentru țara noastră. Toate acestea au fost posibile prin climatul de stabilitate care a guvernat sectorul și economia națională, focusul companiilor de tehnologie fiind exclusiv în zona de business. România se află în competiție directă pe o piață globală, toate țările relevante investind masiv în dezvoltarea zonei IT. Din păcate, modificările de politică fiscală în termene foarte scurte au impact puternic asupra industriei și investitorilor și pot anula progresele făcute de România în ultimii 10 ani ca actor relevant pe piața globală”, a precizat Teodor Blidăruș, președinte ANIS.

Simulare: Cum decimează Revoluția Fiscală salariile IT-iștilor

În baza analizei efectuate la nivel de industrie, vectorii de creștere pentru industria IT îi constituie creșterea valorii adăugate a industriei noastre, prin stimularea zonei de servicii și atragerea în continuare a actorilor relevanți pe piața globală, dar și prin încurajarea activităților de cercetare – dezvoltare la nivelul mulinaționalelor și generarea de produse de tehnologie cu proprietate intelectuală generată local, în zona de startup-uri.

Simulare pentru cost salarial de 10.000 lei – în varianta curentă și respectiv începând din ianuarie 2018

Conform studiului “Software and IT Services in Romania” publicat de ANIS în luna mai, cifra de afaceri a sectorului de software și servicii IT a crescut cu 11,3% în 2016 comparativ cu 2015, fiind estimată o depășire a pragului de 4 miliarde de euro în 2017. Cifra de afaceri a sectorului de 3,6 miliarde de euro înregistrată în 2016 este datorată în primul rând exporturilor de software și servicii, a căror valoare a crescut cu 18,7% față de 2015. In același timp, valoarea pieței interne este în scădere cu 5,7% față de 2015, în condițiile în care ediția anterioară a studiului anticipa o creștere de 4,6%.

La acel moment, prognoza de creștere medie anuală pentru următorii 3 ani se păstra în continuare la aproximativ 15%, în staționare față de estimarea comunicată în ediția 2016 a studiului. Exportul de software și servicii IT a ajuns în 2016 la 2,6 miliarde de euro, cu aproape 19% mai mult față de 2015, reprezentând 74% din cifra de afaceri a sectorului. Estimările arată că ponderea exporturilor în totalul cifrei de afaceri a sectorului este în creștere și va atinge 79% în 2020, în condițiile curente ale pieței.

Photo by Francisco Moreno on Unsplash