Se fac înscrieri pentru programul România Start Up Plus pentru Regiunea Sud Est, iar planurile de afaceri care vor fi acceptate vor beneficia de finanțare nerabursabilă în valoare de 40.000 de euro.

Activitățile proiectului

Viitorii antreprenori vor participa la un program de formare antreprenorială - ”Competențe antreprenoriale”. Aici vor fi incluse toate cele 660 de persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă, din regiunea Sud Est, iar la finalul acestui program de formare, participanții vor primi un certificat de absolvire cu recunoaștere națională.

Fiecare dintre absolvenții cursului de formare antreprenorială va elabora un plan de afaceri cu care va participa la competiția ideilor de afaceri în urma căreia vor fi selectate cele mai bune 80 planuri de afaceri.

Potrivit organizatorilor, cele 80 persoane ale căror planuri de afaceri vor fost selectate vor participa la stagii de practică în întreprinderi relevante funcționale în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis.

Totodată, cei 80 de viitori antreprenori vor beneficia de servicii personalizate de consiliere, precum și de ajutor în vederea înființării și demarării funcționării celor 80 de noi firme. În același timp, cele 80 de firme nou înființate vor fi monitorizate pe perioada desfășurării activității.

Nu în ultimul rând, acestor antreprenori li se va asigura participarea la târguri județene de carieră la nivelul regiunii Nord-Vest, în vederea asigurării accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul celor 80 întreprinderi beneficiare ale ajutorului de minimis.

România Start Up Plus pentru Regiunea Sud Est - condiții de înscriere

  • să nu fi beneficiat de nicio altă finanțare din fonduri publice naționale/comunitare în calitate de participant la același program de formare antreprenorială pentru care optează
  • să aibă reședință/domiciliul în mediul rural sau urban din cele 6 județe componente ale regiunii Sud Est
  • să fie persoane fizice (șomere/inactive/cu un loc de muncă) care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Sud Est
  • persoanele fizice care le înființează să nu aibă calitatea de asociați majoritar în structura altor Societăți Comerciale, la data semnării contractului de subvenție pentru ajutorul de minimis
  • să nu facă parte din categoria tinerii NEETs cu vârsta 16-24 ani
  • să fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate să aibă disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată, cu respectarea principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării