La nivel European, Comisia a pus bazele unui cadru temporar care să permită statelor membre să acorde ajutoare de stat și alte forme de stimulente directe pentru economia națională, scheme care nu au întârziat să apară. De pildă, Germania alocă 40 miliarde EUR pentru a-și susține companiile, Franța dedică un fond de 4 miliarde EUR pentru nevoile startupurilor iar Guvernul Danez decide să suporte până la 75% din costurile salariilor pentru companiile afectate.

---

Școala de Business este o secțiune dedicată, susținută de BCR, în care aducem soluții aplicabile afacerilor. Antreprenorii afectați de criza provocată de coronavirus beneficiază gratuit de sfaturi și knowledge ce țin de leadership, comunicare, fiscalitate și finanțare, mulțumită unui nou modul de educație financiară, parte a programului BCR Școala de Business. Înscrie-te gratuit la Școala de Business aici.

---

De ce sprijin puteți beneficia ca antreprenori în România?

Conform legii nr. 19/2020 vei putea acorda angajaților tăi zile libere plătite pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ prin decizia autorităților. Această măsură se aplică pentru părinții angajați care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
 • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Cuantumul indemnizației pentru fiecare zi liberă este de până la 75% din salariul de bază, fără a putea însă depăși echivalentul zilnic a 75% din salariul mediu brut pe economie, care la aceasta dată este de 5.429 RON; Deci, 75% din acest salariu = 4.072 RON. Indemnizația se plătește de angajator și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Angajatorul, la rândul său, va depune o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, pentru a solicita decontarea sumelor achitate pentru indemnizații, în termen de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. Pentru mai multe detalii legate despre condițiile și procedura detaliată privind această formă de sprijin, accesați textul complet al OUG 30/2020, disponibil aici.

Pe perioada declarată ca “Stare de Urgență”, dacă activitatea ta s-a redus sau intrerupt temporar, total sau partial, ca urmare a efectelor epidemiei de Covid-19 și decizi să suspenzi anumite contracte de muncă ale angajaților tăi, Statul roman va plăti angajatului tău o sumă de bani pentru șomajul tehnic, în cuantum de cel puțin 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Practic, oricât de mare ar avea salariul, un angajat nu va primi de la Stat mai mult de aprox. 4.072 RON/lună. Nimic nu te impiedică pe tine să suplimentezi acest venit, dacă stabilesti astfel cu angajatul tău.

Ce criterii trebuie să îndeplinești și cum aplici pentru sprijin financiar pentru angajați?

Pentru a beneficia de sume, trebuie să adresezi agențiilor pentru ocuparea forței de muncă o cerere prin care să menționezi printre altele și persoanele care vor beneficia de această indemnizație. Documentele care trebuie depuse sunt:

 • Lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul tău legal.
 • cerere semnată și datată de reprezentantul tău legal;
 • declarație pe propria răspundere, al cărei model va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin care tu declari că activitatea ta s-a redus sau intrerupt temporar, total sau partial, ca urmare a efectelor epidemiei de Covid-19; și
 • Documentele indicate mai sus se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Cum se face plata acestor indemnizații?

Plata se face din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor menționate mai sus. Sumele se achită de Stat într-unul dintre conturile tale deschise la băncile comerciale. Ulterior, în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acestor sume, tu ești obligat să virezi fiecărui salariat indemnizația cuvenită.

Ce mai trebuie să știi:

Salariatul care are mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin unul cu normă întreagă este activ pe perioada stării de urgența, nu va putea beneficia de indemnizația de somaj tehnic suportat de stat.

Dacă toate contractele individuale de muncă ale acestui salariat sunt suspendate ca urmare a stării de urgență, acesta va beneficia de indemnizația aferentă contractului de muncă cel mai avantajos.

Certificatul de Situații de Urgență

Adițional față de măsurile menționate mai sus, Statul Român permite acordarea de Certificate de Situație de Urgență, pentru toate companiile afectate de Covid-19.

Ce este Certificatul de Situație de Urgență și ce utilitate are?

Disponibil în două variante:

albastru - pentru companiile a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial ca urmare a deciziilor autorităților publice

galben - atunci când încasările/veniturile din martie 2020 s-au diminuat cu 25% față de cele din perioada ianuarie-februarie 2020

Certificatul de Situaţie de Urgenţă (CSU) poate fi folosit în relațiile cu terți și va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei Covid-19;

Prin intermediul CSU, operatorii economici pot beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale; Momentan aici se numără decontarea indemnizațiilor pentru 75% dintre angajații care au contracte de muncă la data implementării prezentelor prevederi. Indemnizația va fi supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, prevăzute de Lege. Nu se va datora contribuție asiguratorie pentru muncă pentru aceste indemnizații. Impozitul și contribuțiile sociale datorate, vor fi reținute de angajatori, urmând a fi declarate și plătite până pe 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Plata indemnizațiilor către compania ta, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, va fi făcută de autorități, pe baza solicitării depuse prin poșta electronică de către reprezentanții legali ai companiei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care documentația solicitată a fost primită de către autorități.

 • Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) poate fi folosit în renegocierea anumitor contracte, sau în orice relație cu alți operatori economici;
 • Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) poate fi folosit în relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing sau cu orice alte instituții publice;

Cine emite acest certificat și care este procedura pentru a-l obține?

Certificatul de Situații de Urgență este emis de Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe întreaga perioadă a Stării de Urgență și poate fi solicitat exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/. Eliberarea se va face tot electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Ce documente sunt necesare pentru a solicita CSU?

 • Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății că celelalte două documente depuse (declarația ref. întrerupere activitate/ diminuare încasări și datele de identificare) sunt conforme cu realitate. Modelul se va posta pe platfoma electronică menționată mai sus.
 • Declarație pe proprie răspundere prin care se solicită eliberarea certificatului în baza unuia dintre cele două motive de mai sus: ori întreruperea activității, ori diminuarea încasărilor. Un operator poate cere un singur tip de certificat.
 • Datele de identificare ale operatorului economic.Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele indicate și documente privind autorizarea activității.
 • În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Mai multe detalii despre CSU, precum și răspunsuri la cele mai comune întrebări legate de ele, găsiți pe această pagină a Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.