Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă din regiunile Nord Est, Centru și Sud Est, prin oferirea unor cursuri integrate de formare profesională pentru 600 de întreprinzători, manageri și angajați ai departamentelor de resurse umane, în vederea adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.

“Lansăm SME Academy, o inițiativă care vizează formarea continuă a antreprenorilor prin metode inovative și creative. Avem concepte precum “SME Bootcamp” în cadrul căruia organizăm cursuri de antreprenoriat, managementul inovării, educație financiară și managementul resurselor umane, oferim servicii de business coaching și experiența unui program inovativ de învățare prin sport și realizăm o aplicație mobilă”, afirmă Florin Jianu, președinte CNIPMMR.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. 600 de persoane selectate în vederea participării la programele de formare SME Academy în domenii precum competențe antreprenoriale, planificare strategică, managementul inovării, educație financiară și managementul resurselor umane.
 2. 450 de certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial a 450 de persoane dintre care 225 de femei.
 3. Minim 450 de certificate de absolvire emise de CNIPMMR care atestă îmbunătățirea competențelor pentru fiecare din domeniile: planificare strategică, managementul inovării, educație financiară.
 4. 90 de certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea competențelor în domeniul managementului resurselor umane a 90 de persoane dintre care 45 de femei.
 5. 300 de persoane vor beneficia de servicii personalizate de business coaching.
 6. 300 de IMM-uri sprijinite în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung.
 7. 3 mese rotunde regionale la care vor fi invitați reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice locale din regiune, reprezentanți ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, reprezentanți ai mediului academic.
 8. 15 protocoale de colaborare semnate între CNIPMMR și stakeholderi relevanți în vederea susținerii proiectului pe tot parcursul implementării sale.
 9. 1 program inovativ de învățare experimentală prin sport la care vor participa 72 de persoane.
 10. 1 aplicție mobilă de training SME Bootcamp pentru formarea, sedimentarea și testarea cunoștințelor.
 11. 20 de Ambasadori SME Academy.
 12. 1 eveniment ”SME HR Weekend” la care vor participa 100 de angajați ai departamentelor de resurse umane.