Grupul țintă al proiectului este format din 120 de persoane care doresc să inițieze o activitate în domeniul economiei sociale, cu domiciliul sau reședința în județele din regiunile Nord-Est și Sud-Est, persoane care vor participa la cursuri dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale în acest domeniu, la cursuri de management strategic și la cursuri de marketing digital/online.

Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare situată între 55.000 Euro și 100.000 Euro (echivalent în lei), în funcție de numărul de locuri de muncă asumate, după cum urmează:

 • Ajutor de minimis de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și maximum 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și maximum 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Activitățile proiectului

 • Informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: februarie 2020 – ianuarie 2021.

 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

Perioadă de implementare: februarie 2020 – septembrie 2020.

 • Derularea programului de formare antreprenorială specifică economiei sociale

Perioadă de implementare: februarie 2020 – septembrie 2020.

 • Organizarea cursurilor de management strategic și marketing digital

Perioadă de implementare: martie 2020 – octombrie 2020.

 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: mai 2020 – ianuarie 2021.

 • Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/mentorat

Perioadă de implementare: februarie 2021 – iulie 2021.

 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: februarie 2021 – iulie 2021.

 • Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri / monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor selectate în cadrul proiectului

Perioadă de implementare: august 2021 – ianuarie 2023.