Pentru programul din 2020, scriu cei de la fonduri-structurale.ro, vor fi eligibile întreprinderile înființate cu maximum 3 ani înainte de data completării planului de afaceri. De asemenea, acestea trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru ajutoarele de minimis.

De asemenea, spre deosebire de anii precedenți, când multe proiecte Start-Up Nation au fost vândute în integralitate, beneficiarii nu pot vinde mai mult de 49% din companie.

Vânzarea va putea fi făcută către business angels sau antreprenori care anterior nu au mai avut nicio societate, așadar reglementarea aceasta e foarte, foarte importantă.

De asemenea, la criterii de evaluare, inovația e importantă, chiar dacă are doar 10 puncte, pentru că trebuie să însemne parteneriate cu universității, institute de cercetare sau folosirea unui brevet de invenție deținut deja de unul dintre asociați.

Proiectul de lege stabilește și noi criterii de evaluare față de anul trecut, conform fonduri-structurale.ro.

  • Domeniul de activitate – în funcție de punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN (maximum 20 puncte) – punctaj minim pentru comerț, punctaj maxim pentru producție, cercetare-dezvoltare; IT-ul și industriile creative primesc 15 puncte/20
  • Inovare (maximum 10 puncte) – față de edițiile anterioare, în acest an vor primi punctaj în cadrul acestui criteriu întreprinderile care la data depunerii cererii de rambursare „prezintă un contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul trebuie să folosească pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor"
  • Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante (maximum 15 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile cu un capital social subscris și vărsat de 6000 lei
  • Criterii aferente investiţiei (maximum 15 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile care vor să achiziționeze echipamente și software de cel puțin 80% din valoarea bugetului
  • Criterii aferente asociaților/acționarilor (maximum 10 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile pentru care asociații nu au mai avut alte societăți
    Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii (maximum 5 puncte) – se acordă punctaj pentru minimum 1 loc de muncă permanent cu normă întreagă față de cel obligatoriu (n.r. este obligatorie crearea a cel puțin un loc de muncă în cadrul programului)
  • Densitate IMM (maximum 5 puncte) – punctaj maxim pentru localitățile din județele în care IMM/100 locuitori <4 (întreprinderile din București, Ilfov, Cluj, Bihor, Brașov, Timiș, Constanța nu vor primi punctaj la acest criteriu)
  • Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte) – se acordă punctaj pentru găzduirea unui website al companiei, achiziționarea aplicațiilor de contabilitate, achiziția unui sistem de transmitere online a comenzilor de către clienți, achiziția unei aplicații de facturare electronică
  • Criteriu cu privire la eficiența energetică (maximum 10 puncte) - echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.