Obiectivul general al proiectului a fost de a încuraja antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi non-agricole în zona urbană din regiunea Nord-Est.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 500 de persoane care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.
  2. Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de implementare.
  3. Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 75 de startup-uri și prin înființarea unui hub al cărui principal obiectiv îl reprezintă sprijinirea persoanelor care doresc să demareze o activitate pe cont propriu.
  4. Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Est prin crearea a 150 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate.
  5. Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Nord-Est care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către 50 dintre întreprinderile finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului (în special în cadrul activităților de mentorat).

Bugetul total al proiectului a fost de 18.154.850,75 lei, din care valoarea co-finanțării Uniunii Europene și a Guvernului României a fost în valoare de 18.154.850,75 lei. Proiectul a fost implementat la nivelul regiunii Nord-Est și a avut o durată de implementare de 39 de luni (15.01.2018 – 26.03.2021).

StartUP Activator – rezultatele programului

- 587 persoane selectate în grupul țintă;

- 536 persoane certificate în domeniul competențelor antreprenoriale;

- 219 de planuri de afaceri depuse în cadrul concursului;

- 72 de IMM-uri înființate și active;

- 182 de locuri de muncă nou create;

- un studiu “IMMetru Nord-Est” care a cercetat și propus măsuri de îmbunătățire a modalităților de susținere a mediului de afaceri.