Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară Educație și Competențe, și are o valoare totală de 1.156.214,79 lei din care 1.129.687,61 lei fonduri nerambursabile. Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni, începând cu 25 septembrie 2018.

În cadrul acestui proiect sunt implicați alți 3 parteneri, care vor asigura pregătirea teoretică, dar și practică a studenților și integrarea lor pe piața muncii: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și OTP Bank România.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de angajabilitate a 130 de studenți din regiunile Nord-Est și Sud-Est, prin participarea la programe de învățare la locul de muncă.

Proiectul „Simulator de Carieră” contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, ca cel puțin 44% din studenții care au parcurs programele de învățare la locul de muncă să acceseze un job într-o companie, ca urmare a sprijinului primit.

Beneficiile vizate la nivelul grupului țintă se vor reflecta la nivel local, regional și național. Astfel, ele se traduc în beneficii atât pe termen scurt, cât și pe termen lung:

  • creșterea gradului de conștientizare asupra avantajelor participării la programe de învățare la locul de muncă, prin intermediul campaniei de promovare și sesiunilor de consiliere;
  • formarea și dezvoltarea competențelor profesionale adaptate la cele mai recente schimbări de pe piața muncii;
  • formarea și dezvoltarea competențelor transversale, transferabile, necesare pentru a menține competitivitatea unui angajat;
  • creșterea ratei de ocupare a tinerilor la nivel local, regional și, implicit, la nivel național;
  • dezvoltarea de parteneriate sociale pentru optimizarea ofertei educaționale în sectorul tehnologiei aplicate în domeniul financiar-bancar.