Acest proiect are în vedere îmbunătățirea competentelor digitale ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud, fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 360 de angajați vor dobândi competențe digitale și cel puțin 36 de IMM-uri vor fi ajutate să introducă programe de învățare la locul de muncă pentru angajații proprii.

Programul de formare, dezvoltat în colaborare cu Google Atelierul Digital, reprezintă o oportunitate pentru angajați, care vor putea învăța despre ce înseamnă un profil virtual, SEO, Google Ads, cum pot folosi Youtube-ul în avantajul lor, despre importanța unei pagini de contact pe propriul website sau cum să își facă un formular de feedback online.

Cele 360 de persoane așteptate să acceseze acest program vor avea la dispoziție o aplicație mobilă care va constitui suportul procesului de formare și va avea integrată partea practică a cursului (conținut digital multimedia).

Cei interesați pot participa la evenimentele Tech Day, organizate în fiecare dintre cele trei regiuni, unde pot afla secretele prezenței digitale și importanța acesteia pentru dezvoltarea unei afaceri de la Ambasadorii Digitalizarii, antreprenori sau experți în domeniul IT. În cadrul evenimentelor se vor organiza și expoziții de specialitate, cu prezentări de aplicații și inovații în domeniul tehnologiei și internetului.

Implementarea proiectului va conduce la creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste domenii/specializări inteligente privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.