Proiectele câștigătoare pot primi finanțări de până la 45.000 de euro fiecare, mentorat din partea angajaților OMV Petrom și consultanță tehnică pentru implementarea proiectelor software din partea companiei Life is Hard.Toate detaliile legate de competiție, modalitatea de înscriere a proiectelor cât și documentele necesare înscrierii se găsesc pe site-ul www.taraluiandrei.ro.

Ce proiecte pot fi depuse în RO SMART în Țara lui Andrei?

Soluțiile înscrise pot urmări direcții precum: eficientizarea consumului de resurse, îmbunătățirea serviciilor publice, crearea unui cadru mai conectat între cetățeni - administrațiile publice, monitorizarea și gestionarea eficientă a datelor, creșterea calității vieții cetățenilor din comunitate.

Inițiatorii pot propune proiecte SMART în 8 domenii cheie pentru dezvoltarea sustenabilă a României: educație, infrastructură, sănătate, siguranță, transport, agricultură, energie și mediu.

În competiţie se pot înscrie organizaţii neguvernamentale, instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat din orice localitate din România. Persoanele fizice se pot înscrie în competiție în parteneriat cu una dintre entitățile menționate anterior.

Cu titlu de exemplu, participanții pot propune proiecte pentru cele 8 domenii astfel:

  1. Educație SMART - Proiectele pot viza: îmbunătățirea curriculumului educațional prin intermediul tehnologiei; digitalizarea curriculumului educațional, integrarea tehnologiilor moderne în sistemul educațional tradițional.
  1. Infrastructură SMARTProiectele pot viza: monitorizarea și analiza datelor pentru îmbunătățirea infrastructurii, facilitarea accesului la utilități publice, la telecomunicații și internet prin intemediului tehnologiei, dezvoltarea/ eficientizarea clădirilor sau a altor spații, dezvoltarea infrastructurii turistice, creşterea nivelului de conectivitate a cetățenilor, prin intermediul tehnologiei.
  1. Sănătate SMART - proiectele de sănătate pot viza integrarea conectivității în sistemul de sănătate, facilitarea accesului la informații, digitalizarea proceselor/ procedurilor, telemedicină, managementul datelor, acces la servicii de sănătate, dezvoltarea unor aplicații pentru monitorizarea semnelor vitale/ alți indici de sănătate etc.
  1. Mediu SMART - proiecte pentru mediul înconjurător care pot să eficientizeze consumul de resurse, prin intermediul tehnologiei, soluții de stocare inteligente, aplicaţii mobile, sisteme de colectare selectivă și reciclare care integrază tehnologia etc.
  1. Transport SMART - introducerea sistemelor de management al traficului, introducerea sistemelor de informare a cetățenilor cu privire la datele din trafic, sisteme de management al incidentelor și alertare publică, folosirea tehnologiei pentru fluidizarea traficului sau a transportului public, încurajarea mobilității electrice etc.
  1. Agricultură Smart - proiectele de agricultură pot viza: automatizarea proceselor, monitorizarea datelor (calitatea apei, solului etc.) și alertarea publică, facilitarea accesului la resurse, controlul plantaților prin intermediul tehnologiei etc.
  1. Energie Smart - participanții pot propune proiecte de energie care pot viza accesul la energie pentru comunități vulnerabile, prin folosirea tehnologiei, gestionarea eficientă a consumului de energie, folosirea energiei regenerabile/ din surse alternative etc.
  1. Siguranță Smart - proiecte de siguranță cum ar fi: dezvoltarea unor sistem de alertare publică în caz de urgență, monitorizarea datelor, prevenirea dezastrelor, asigurarea siguranței cetățenilor din grupuri vulnerabile, prevenirea criminalității prin intermediul tehnologiei etc.

Proiectele vor fi evaluate prin vot public (20%) și jurizate de experți din domeniu (80%). În urma punctajului obținut, maximum 20 de proiecte sunt selectate pentru a intra în etapa finală. Pentru evaluarea proiectelor finaliste inițiatorii vor susține o prezentare a proiectului în fața juriului și vor răspunde întrebărilor acestuia. În urma prezentării, juriul va reevalua proiectele ajunse în această etapă și va fi stabilit clasamentul final.

Mai multe detalii, pe www.taraluiandrei.ro, secțiunea Proiecte > RO SMART.

Nu știi ce proiecte smart poți dezvolta? Uită-te la clipurile de mai jos pentru inspirație.

Green Spots e soluția pentru un oraș mai verde realizată de studioul de arhitectura Triptic Studio.

Colegiul Mecanic Grivița e un liceu din București care se modernizează cu ajutorul imprimantelor 3D pentru a-i face pe elevi mai pregătiți pentru piața muncii.

Sinaia e orașul cel mai mic și cel mai smart. Așa spune Marian Panait, city managerul orașului. Cum au ajuns aici afli din materialul de mai jos.