Localizat în Dolj – Craiova, în proximitatea - Aeroportului Internațional Craiova, pe un teren cu suprafața totală de 14.000 mp, noul Centru TGA va avea o suprafață totală construită de aproape 8.000 mp, acomodând 2 hale tehnologice, spații de birouri, o zonă de laboratoare, precum și spații de întâlnire și discuții, transfer de bune practici pentru cercetătorii din laboratoare și pentru parteneri și colaboratori.

Centrul va beneficia de tehnologii de vârf precum sisteme robotizate inovative, tehnologii revoluționare de producție a componentelor pentru domeniul aerospațial, instalații de ultimă generație care vor accelera nivelul de productivitate, sisteme avansate de proiectare și prototipare 3D.

”Noul Centru TGA de la Craiova va crește semnificativ capacitatea de cercetare – dezvoltare și inovație a României în industria aerospațială, precum și de colaborare a României în marile proiecte de cercetare ale Uniunii Europene. Centrul este localizat într-o zonă puternic industrială, care va beneficia atât de sinergiile create de această noua dezvoltare, cât și de un număr de peste 300 de locuri de muncă generate la nivel local,” declară Cătălin Nae, Director General I.N.C.A.S.

Construcția proiectului începe în luna septembrie 2021 va fi predată beneficiarului anul viitor, în acest moment fiind în curs de finalizare proiectul tehnic de execuție. Implementarea proiectului de finanțare va dura până la sfarșitul anului 2023.

Bazat pe principiile Industry 4.0, Centrul TGA de la Craiova accelerează capacitatea de cercetare -dezvoltare aplicativă pentru industria aerospaţială, ca o componentă de bază a infrastructurii unice de cercetare a I.N.C.A.S..

Centrul de Tehnologii Aerospațiale TGA răspunde unei nevoi reale la nivelul industriei din România, în care capacitatea de a dezvolta/maturiza și de a valida tehnologii de tip «green» pentru Domeniul Aerospațial este esențială în contextul promovării sectorului aerospaţial ca domeniu de «smart specialisation» și asigurarea competitivității acestui sector industrial.

Proiectul TGA este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 313 din 14.07.2020, încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar, pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 (POC), Axa Prioritară 1 - Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor; Acţiunea 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD.

Valoarea totală a proiectului este de 85.234.920,65 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 84.756.737,87 (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 72.043.227,19 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 12.713.510,68 lei).

INCAS - Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațiala Elie Carafoli este principalul centru de cercetare în științe aerospațiale din România, cu o activitate de peste 60 de ani în ingineria aerospațială, fizica fluxurilor și aerodinamica aplicată.