Scurtă actualizare legislativă de impact pentru magazinele online:

În data de 28.12.2021 a fost abrogată celebra Lege nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanțiile asociate acestora prin art. 20 alin.(2) din OUG.140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Puteți accesa textul integral al OUG 140/2021, AICI.

Abrogarea este efectivă de la 1 ianuarie 2022, așadar Ordonanța se aplică tuturor contractelor încheiate după aceasta data.

Astfel, toate trimiterile din actele normative în vigoare la Legea nr. 449/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la dispozițiile corespunzătoare din aceasta ordonanță de urgență.

OUG se aplică:

- contractelor de vânzare încheiate între un consumator şi un vânzător;

- contractelor dintre un consumator şi un vânzător pentru furnizarea de bunuri care urmează să fie fabricate sau produse (sunt, de asemenea, considerate contracte de vânzare potrivit prevederilor ordonanței);

- conținutului digital sau serviciilor digitale care sunt încorporate în bunuri sau interconectate cu acestea (bunuri cu elemente digitale) şi care sunt furnizate împreună cu bunurile care fac obiectul contractului de vânzare, indiferent dacă conținutul digital sau serviciul digital respectiv este furnizat de către vânzător sau de către un terț.

Conceptul de "bunuri cu elemente digitale" înseamnă conform definiției din art. 2 punctul 2 "orice obiect corporal mobil care încorporează un conținut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absența respectivului conținut digital sau serviciu digital, bunul nu şi-ar putea îndeplini funcțiile."

Totuși, OUG distinge faptul ca actul normativ nu se aplica contractelor privind furnizarea de conținut digital sau de servicii digitale care sunt reglementate prin Ordonanța de Urgență nr. 141 din 2021 (text care transpune în Romania Directive UE 770/2019).

Chiar daca OUG menține multe dintre prevederile Legii 449/2003 (garanția legală privind produsele neconforme de 2 ani de la data livrării acestora, termenul de 5 ani pentru produsele cu durată medie de utilizare de peste 5 ani şi alte termene reparatorii prevăzute în actul normativ abrogat), webshop-urile care comercializează cu precădere produse nealimentare trebuie să actualizeze Politica de garanție sau Termeni şi Condiții, după caz.