Cei de la Conztilla, de exemplu, au realizat o listă cu 100 de întrebări și răspunsuri din contabilitate pentru antreprenori valabile pentru 2020.

Dacă sunt plătitor de TVA trimestrial, care este cifra de afaceri pentru care trebuie să trec la TVA lunar ?

Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru dată de 31 decembrie a anului precedent, respectiv 4,7785 la 31.12.2019). Astfel plafonul la 2020 este de 477.850 lei.

În cât timp mi se prescriu datoriile fiscale?

Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani (sau 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală). Termenul de prescripție va începe să curgă de la dată de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

Care este salariul minim pentru care pot angaja?

Începând cu 1 ianuarie 2020 salariul minim pe economie este diferențiat și ia următoarele valori:

 • pentru angajații cu studii superioare încadrați în funcții pentru care se prevede nivel de studii superioare -> salariul minim brut pe economie este de 2.350 lei;
 • pentru angajații din construcții -> salariul minim brut pe economie este de 3.000 lei pentru un program normal de lucru;
 • pentru angajații care nu se încadrează la punctele anterioare -> salariul minim brut pe economie este de 2.230 lei (anterior a fost 2.080 lei).

Care este cifra de afaceri pentru care poți menține statutul de microîntreprindere?

Plafonul pentru încadrarea la microîntreprinderi este cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent – la 31.12.2019 a fost de 4,7793 lei/euro prin urmare plafonul este: 4.779.300 lei).

Există profit scutit de impozit în România la societățile comerciale?

Da, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.

Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Cât impozit plătești dacă ești microîntreprindere?

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% sau 1% în funcție de numărul de angajați, astfel:

 • 3% dacă societatea nu are salariați;
 • 1% dacă societatea are cel puțin un salariat.

Care sunt impozitele plătite la retragerea profitului dintr-o microîntreprindere sub formă de dividende?

În anul 2020, societățile care vor repartiza profitul sub formă de dividende au obligația să rețină și să vireze la buget un impozit pe dividende în cota de 5%, la fel că și anul trecut.

Persoană fizică care încasează dividende mai poate avea însă anumite obligații fiscale, în anumite situații.

Este cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cota de 10% care se datorează de către persoană care a încasat venituri din dividende peste plafonul de 26.760 lei (12 luni * 2.230 lei salariul minim pe economie). Aceasta are obligația să completeze și să depună declarația unică.

Regula este că dacă o persoană fizică realizează venituri cumulate din una sau mai multe surse (inclusiv dividende) de cel puțin 26.760 lei, datorează CASS.

Care este limita privind încasările/plățile în numerar din casierie ?

- Limite încasări:

plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

Excepție: magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoană.

- Limite plăți:

plafon zilnic de 5.000 lei/persoană și nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Excepție: plăţi către magazinele de tipul cash and carry care sunt în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

- Avansuri decontare:

plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Ce diferența este între amortizarea contabilă și cea fiscală?

Din punct de vedere fiscal, apare o restricție suplimentară reprezentată de pragul de 2.500 lei la înregistrarea unui mijloc fix.

Amortizarea contabilă este cea care apare în balanța de verificare. Registrul fiscal este registrul pe baza căruia se calculează amortizarea fiscală, conform precizărilor din Codul fiscal. Amortizarea calculată astfel nu se înregistrează nicăieri, ea este utilizată doar la calculul impozitului pe profit.

Ce se întâmplă dacă nu permit accesul funcționarilor ANAF la sediu?

Contribuabilii au obligaţia să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

Amenda în caz de nerespectare este de la 25.000 lei la 27.000 lei.

Cum pot să verific situația partenerilor cu care colaborez?

Aveți aici câteva pagini online de informare și verificare parteneri puse la dispoziția contribuabililor de către ANAF:

 • Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA – click aici (ATENȚIE! plata defalcată a TVA se elimina începând cu 01.02.2020)
 • Validarea numărului de înregistrare pentru TVA – VIES – click aici
 • Obligații fiscale restante către bugetul de stat – click aici
 • Informații privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare – click aici
 • Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare – click aici
 • Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal – click aici
 • Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați – click aici
 • Verificare documente electronice eliberate în Spațiul Privat Virtual – click aici
 • Verificare date de identificare, informații fiscale, bilanțuri. Căutări după CUI sau după NUME și JUDEȚ (platitor de TVA sau nu) – click aici
 • Verificare cont IBAN de TVA (deschis la trezorerie) – click aici

Care este diferența între sistemul real și norma de venit?

În ceea ce privește stabilirea venitului net anul în sistemul real acesta se determină că diferenţa între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

În cazul stabilirii venitului net în sistemul norme de venit, acesta se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 16 % asupra normei de venit specifică activității desfășurate. Normele de venit se stabilesc şi se publică, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

Ca să vedeți răspunsurile specialiștilor Contzilla.ro la toate cele 100 de întrebări de contabilitate accesați acest link.