Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, lansează variantele finale, îmbunătățite, ale Ghidurilor Solicitantului corespunzătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată”, respectiv POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”.

Ghidurile solicitantului au fost relansate în consultare publică din data de 31 martie 2017 până în 10 aprilie 2017, forma finală a documentelor incluzând propuneri agreate, primite din partea publicului interesat.

Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de finanțare se deschid în sistemul informatic MySMIS2014 în data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 și se închid în 16 iunie 2017, ora 16:00.

Proiectele care vor fi finanțate vizează comunitățile marginalizate și pornesc de la o abordare integrată, în funcție de nevoile specifice locale. Acțiunile vizează integrarea persoanelor pe piața muncii, încurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii și integrarea profesională, precum și încurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Detalii puteți găsi și pe site-ul Ministerului pentru Fonduri Europene.Click pe linkul acesta.

Beneficiarii din cadrul apelurilor de proiecte pot fi:

  • Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
  • ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.

Alocarea financiară totală pentru Obiectivul Specific 4.1 este de aproximativ 58 milioane euro pentru regiuni mai puțin dezvoltate, respectiv aproximativ 3,7 milione euro pentru regiunea dezvoltată (București Ilfov). Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 6 milioane de euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, respectiv de aprox. 3,7 milioane euro pentru regiunea dezvoltată.

Pentru Obiectivul Specific 4.2, alocarea financiară totală este de aprox. 7,4 milioane de euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 6 mililioane de euro.

Foto - Flickr/Hans Splinter