Anunțul a fost făcut pe data de 16 martie, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțare cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la sfârșitul lunii noiembrie 2017.

Bugetul alocat pentru acest instrument prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este de 93,87 milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în cadrul sub-măsurilor:

4.1 şi 4.1a – Sprijin pentru investiții în exploatații agricole şi pomicole

4.2 şi 4.2a – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole şi pomicole

6.4 – Sprijin pentru înființarea şi dezvoltarea de activități neagricole în spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizează investiții similare acestor măsuri.

În concordanță cu obiectivele Guvernului României, prin intermediul acestui instrument financiar, vor fi susținute investițiile și cheltuielile de capital ale fermelor mici, ale tinerilor fermieri sau ale fermierilor din zona montană, precum şi ale altor întreprinderi active în domeniul agriculturii sau care desfășoară activități neagricole în spațiul rural.

De asemenea, pentru facilitarea implementării Programului National de Dezvoltare Rurală, beneficiarii pot avea acces la credite pentru cofinanțarea privată a proiectelor contractate cu AFIR în cadrul măsurilor de investiții pentru agricultură, procesare sau activități neagricole în spațiul rural.

Apelul de expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari în cadrul Instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului poate fi consultat pe site-ul Fondului European de Investiții.

În cadrul acestui apel sunt eligibile instituții financiare publice sau private care sunt autorizate să efectueze împrumuturi. Aceste instituții se pot înscrie pentru a participa în cadrul acestui Apel până la data de 30 septembrie 2018.