Valoarea totală a alocării financiare este de 77,44 milioane de euro, iar regiunile de dezvoltare ale microîntreprinderilor care sunt eligibile pentru finanțare sunt Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest, Centru.

În cadrul acestui apel NU se vor putea depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, București Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării).

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro.

Vezi lista codurilor CAEN eligibile

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Ghidul solicitantului a fost publicat în data de 6 mai 2019 și poate fi accesat la finalul acestui articol.

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare este 08.07.2019 ora 12:00.

Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare este 08.11.2019 ora 12:00.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariaţi mai mic decât 10 şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

POR 2.1.a. Microintreprinderi GS by Oana Cosman on Scribd