Capitala Tineretului din România este un program care are ca obiectiv elaborarea strategiilor de dezvoltare locale pentru tineri și implicarea activă a acestora în procesele decizionale din orașele lor pe teme ce țin de educație, cultură, politică demografică și alte domenii de interes pentru ei.

De asemenea, programul își propune să stimuleze autoritățile publice locale și companiile private să susțină și să se implice în implementarea proiectelor propuse.

Capitala Tineretului din România 2

Data limită până la care pot fi depuse candidaturile complete pentru titlul de ”Capitala Tineretului din România 2017” este 14 octombrie, ora 23:59, la adresa de mail haisavorbim@capitalatineretului.ro.

Candidații vor fi anunțați despre primirea și eligibilitatea candidaturilor până la data de 18 octombrie, au anunțat, marți, 28 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, inițiatorii programului - Mihai Dragoş, președinte al Consiliului Tineretului din România (CTR), Tudor Ogner, vicepreședinte al Federației SHARE Cluj-Napoca, Andras Farkas, membru fondator al Grupului PONT, și Ionuț Stanimir, directorul de comunicare al Băncii Comerciale Române (BCR).

Juriul și anunțarea câștigătorului

Componența juriului și valoarea premiului care va fi acordat orașului care va câștiga titlul de „Capitala Tineretului din România” vor fi făcute publice până pe 14 septembrie de către comisia de guvernanță a proiectului, asigurată de inițiatorii programului. Totodată, comisia va asigura și asistență în ceea ce privește depunerea candidaturii acelor orașe care vor solicita acest lucru.

Orașul care merită să primească titlul în 2017 va fi desemnat de un juriu independent, din care vor face parte reprezentanți ai unor instituții publice, ai sectorului privat și al celui neguvernamental.

Orașul câștigător va fi anunțat pe 14 noiembrie, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Timișoara, primul oraș din România care a câștigat titlul și care și-a asumat pionieratul programului în perioada 2 mai 2016 - 1 mai 2017.

Criterii de înscriere în competiție

Potrivit regulamentului proiectului, competiția este deschisă tuturor orașelor și municipiilor din România, iar în cazul Bucureștiului, candidatura se depune la nivelul fiecărui sector în parte. Înscrierea în concurs se face electronic, pe baza unui document de maximum 30 de pagini care va răspunde unei serii de întrebări legate de motivul pentru care orașul respectiv candidează și care sunt rezultatele pe care le estimează după implementarea proiectelor.

Infografic despre depunerea candidaturilor pentru „Capit017”

Juriul va analiza fiecare candidatură primită în funcție de o serie de criterii, printre care motivația care a stat la baza fundamentării candidaturii, coerența viziunii, a misiunii și a obiectivelor și corelarea proiectelor propuse cu strategii și documente de politici publice de tineret.

Dosarul trebuie să includă și o scrisoare de intenție din partea orașului candidat, semnat de primar sau de persoana desemnată să reprezinte localitatea, o scrisoare de intenție din partea unei structuri de tineret reprezentative la nivelul localității sau, dacă nu există o structură de reprezentare la nivel urban, de o coaliție formată de organizații de tineret pentru această cauză, și orice document (maximum trei) pe care candidatul îl consideră important în consolidarea intenției transmise prin candidatură.

Mai multe informații despre documentele necesare înscrierii în competiție, despre criteriile ce trebuie îndeplinite pentru depunerea candidaturii, despre competiție și despre program sunt disponibile, aici