Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


Contractul este acordul de voință dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Ce tipuri de contracte există?

Contractul sinalagmatic – obligațiile sunt reciproce și interdependente (spre exemplu: contractul de vânzare-cumpărare). În caz contrar, contractul este unilateral chiar dacă executarea lui presupune obligații în sarcina ambelor părți (spre exemplu: contractul de împrumut).

Contractul cu titlu oneros – fiecare parte urmărește să își procure un avantaj în schimbul obligațiilor asumate (câștig de fiecare parte).

Contractul cu titlu gratuit – una dintre părți urmărește să procure celeilalte părți un beneficiu, fără a obține, în schimb, un avantaj (spre exemplu: contractul de donație).

Contract comutativ – în momentul încheierii, existența drepturilor și obligațiilor părților este certă, iar întinderea acestora se poate determina.

Contract aleatoriu – prin natura acestui contract sau prin voință părților, oferă cel puțin uneia dintre părți șansa unui câștig și o expune în același timp la riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor și incert.

Contractul consensual – se formează prin acordul de voință al părților.

Contract solemn – validitatea să este supusă îndeplinirii unor formalități prevăzute de lege.

Contract real – atunci când, pentru validitatea sa, este necesară remiterea bunului.

Contract de adeziune – clauzele esențiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre părți, pentru aceasta sau ca urmare a instrucțiunilor sale, cealaltă parte neavând decât să le accepte.

Contract – cadru – este acordul prin care părțile convin să negocieze, să încheie sau să mențină raporturi contractuale ale căror elemente esențiale sunt determinate de acesta.

Contractul de adeziune – atunci când clauzele sale esențiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre părți, pentru aceasta sau ca urmare a instrucțiunilor sale, cealaltă parte neavând decât să le accepte ca atare.

Un contract se încheie prin simplul acord de voințe al părților dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă.

Ce conditii sunt esențiale pentru validitatea unui contract?

– capacitatea de a contracta;

– consimțământul părților;

– un obiect determinat și licit;

– o cauză licită și morală.

Contractul se încheie prin negocierea lui de către părți sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a contracta.

Este suficient ca părțile să se pună de acord asupra elementelor esențiale ale contractului, chiar dacă lasă unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori încredințează determinarea acestora unei alte persoane.

Baza legală: Legea 287/2009 – Codul Civil