Semnătura electronică răspunde nevoii de a oferi valoare legală documentelor electronice. Cadrul juridic pentru utilizarea documentelor electronice este definit la nivelul Uniunii Europene, asigurând uniformitate și predictibilitate în utilizare, prin Regulamentul nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, cunoscut ca Regulamentul eIDAS.

Aplicarea Regulamentului eIDAS nu este însă simplă. Acesta definește mai multe tipuri de semnături electronice și mai multe tipuri de servicii de încredere. Pentru unele stabilește clar efectul juridic, așa cum este semnătura calificată care are implicit valoarea legală a semnăturii olografe. Pentru celelalte tipuri de semnături, recunoașterea valorii legale depinde de tipul de soluție tehnică utilizată, de politicile și procedurile de lucru.

Pandemia COVID-19 care fost un catalizator al digitalizării, împreună cu schimbările legislative apărute în România în ultimele luni, au condus companiile care funcționează în domeniul semnăturilor electronice ca, în afară de furnizarea de soluții tehnice, să ofere consultanță pentru toți cei care nu găseau soluții la problemele legate de alegerea tipurilor de semnături electronice și de implementarea lor.

Echipa certSIGN a realizat un Ghid de bune practici și aspecte legale privind utilizarea semnăturii electronice în organizații care acoperă aspectele teoretice și practice de utilizare a semnăturii electronice.

Compania este una dintre cele autorizate să ofere servicii de semnătură electronică. Totodată, pe data de 2 aprilie 2020, Guvernul a adoptat proiectul de Ordonanță de Urgență prin care STS ar urma să furnizeze gratuit semnătură electronică pentru instituțiile publice.

Ce vei găsi în ghidul realizat de certSIGN?

  • Definiţii şi diferenţe între tipurile de semnături electronice ce se pot utiliza într-o organizaţie (semnătură electronică, semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată)
  • Modalităţi de semnare electronică a documentelor
  • Modalităţi de verificare a semnăturilor electronice
  • Valoarea legală a documentelor semnate electronic

Ghidul este disponibil gratuit aici: www.certsign.ro/ghid