Noul guvern dedică câteva pagini bune în programul de guvernare pentru 2017-2020 măsurilor pe care dorește să le ia pentru sprijinirea antreprenorilor și a startup-urilor românești.

michelangelo ajutor suport antreprenor startup

”Sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic. Contributor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizatiile reprezentative, cresterea accesului la finantare simplificarea procedurilor si debirocratizarea pentru micii intreprinzatori. Gândim implementarea unei structuri administrative moderne aliniată nevoilor antreprenorilor: Ministerul Antreprenoriatului şi IMM-urilor, protejarea investitorilor romani prin sustinerea eforturilor de investitii si promovarea intereselor de export ale acestora precum și un un sistem fiscal atractiv”, se declară în document.

Am aruncat și noi un ochi pe propunerile guvernului Grindeanu și așteptăm cu interes implementarea acestora.

Ce ne-a atras atenția? ”Vom susține antreprenorii tineri prin intermediul programului Start-up Nation - și nu numai - prin finanțarea nerambursabilă cu 200.000 lei pentru fiecare startup, fără a fi nevoie de cofinanțare”.

Programul propus de guvern conține date exacte, îndrăznețe și chiar fanteziste (pe alocuri): 10.000 de start-up-uri finanțate anual, costuri 0 pentru înființarea acestora, durata de înființare - 1 zi, dar și accesarea programului doar online cu aflarea rezultatului în aceeași zi.

Costurile anuale ale acestui program vor fi de 2 mld. lei, iar statul și-a propus, ”prin efectele de multiplicare, urmare a creării a peste 100.000 de noi locuri de muncă, doar prin aceste startup-uri, dar și a economiei în ansamblul ei”, ca peste 30% din cele 2 mld. lei să se întoarcă în buget, sub formă de taxe și impozite.

În plus, microîntreprinderile care au între 1 și 9 angajați vor plăti un impozit pe cifra de afaceri de doar 1%, atâta timp cât CA nu va depăși plafonul de 500.000 euro.

”În prezent, microîntreprinderile care depășesc plafonul de 100.000 de euro plătesc 16% impozit pe profit, iar cele care au doar un angajat plătesc 2% din cifra de afaceri. Pentru că această măsură nu are un impact bugetar negativ, ea va fi implementată încă de la 1 martie 2017”, se mai spune în programul de guvernare.

Cei cu activități independente, atât PFA cât și alte tipuri de persoane juridice vor datora impozit pe venit 10%, față de 16% în prezent, iar contribuțiile sociale și de sănătate se vor plăti doar ca persoană fizică și nu pe activitatea desfășurată.

CAS-ul se va putea plăti la fondurile proprii de pensii (private), fără a mai exista obligația de a se plăti la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar CASS-ul se va plăti integral ca persoană fizică, la nivelul salariului minim pe economie, indiferent de numărul de activități desfășurate. CASS nu se va plăti de către persoanele care realizează veniturile independente dar care sunt scutite de plata acestei contribuții (pensionari, persoane cu handicap,tineri, persoane aflate în întreținere).

Se ușurează și birocrația: cei cu activități independente nu vor mai fi nevoiți să depună raportări lunare sau trimestriale ca în prezent, aceștia urmând să depună o singură declaraţie pe an, în primul trimestru al anului următor obținerii veniturilor.

Antreprenoriat antprenor startup

Printre altele, am mai regăsit în program:

  • Înfiinţarea Ministerului Antreprenoriatului şi IMM-urilor

Durata: 2017.

Beneficiari: 99,7% dintre companiile din Romania sunt IMM-uri, care contribuie cu aproximativ 60% din PIB si angajeaza 60% din forta de munca. Efecte: dezvoltarea unitară a politicilor de sustinere a IMM-urilor, atragerea de investitii, promovarea exporturilor, implementarea programelor nationale de finantare a IMM-urilor si a programelor de ajutor de stat; infiintarea unui departament de debirocratizare – pentru identificarea şi simplificarea sarcinilor adminstrative cu care se confruntă mediul de afaceri. Înglobarea într-un singur loc a tuturor structurilor de finanţare ale antreprenoriatului.

Impact: sumele vor fi asigurate din bugetul de stat.

  • Schemă de ajutor de stat pentru start-up-uri: Romania Start-up Nation

Perioada: 2017-2020.

Beneficiari: startup-uri.

Efecte: înfiintarea mai multor startup-uri şi cresterea competitivității acestora, noi locuri de muncă bine plătite în economie; simplificare: înfiinţarea gratuită a SRL, 1 euro capital social, 1 zi inființare, 1 e-semnatură gratuită, 1 e-sediu, 1 prim cont bancar gratuit (dacă se alege deschiderea contului la banca pentru IMM-uri a statului), Valoare: 200.000 lei / proiect / antreprenor, 10.000 start up-uri anual.

Impact: bugetul de stat si fonduri nerambursabile.

  • Înfiinţarea liceelor de antreprenoriat

Perioada: 2017.

Beneficiari: Elevii, noi generaţii de tineri antreprenori.

Efecte: dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor.