Scopul acestui proiect este de a crește competitivitatea și adaptabilitatea întreprinderilor, inclusiv a startup-urilor, la schimbările și dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv prin stimularea dezvoltării competențelor antreprenorilor, managerilor și angajaților din zonele Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Centru.

Astfel, în cadrul proiectului, un număr de minim 384 de persoane (264 antreprenori și 120 de angajați în poziții de management) vor beneficia de cursuri gratuite pentru îmbunătățirea abilităților manageriale și antreprenoriale pentru următoarele tipuri de competențe:

  1. “Competente antreprenoriale”,
  2. “Manager de inovare”,
  3. “Manager îmbunătățire procese”.

De asemenea, 120 de angajați din departamentele de resurse umane vor participa la o serie de cursuri pentru îmbunătățirea abilităților de management al resurselor umane pentru ocupațiile de “Manager resurse umane” și “Inspector resurse umane”.

La finalul proiectului, minim 46 de IMM-uri vor fi sprijinite în realizarea unei planificări strategice pe termen lung, care sa permită anticiparea schimbărilor din domeniile în care activează.

De asemenea, proiectul presupune realizarea de multiple activități de informare și conștientizare menite să sporească importanța acordată programelor de formare profesională pentru angajați.

“Proiectul PROACTIV PLUS vine ca o necesitate de adaptare a cunoștințelor antreprenorilor și angajaților din IMM-uri la dinamica economiei românești. Lipsa forței de muncă, neadaptarea specificului firmei la noutățile pieței sau lipsa inovării sunt probleme reale cu care se confruntă mediul de afaceri din România. Astfel, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, vine atât în sprijinul antreprenorilor cât și al angajaților din IMM-uri cu o serie de cursuri gratuite de formare profesională ce au ca obiectiv acumularea de cunoștințe suplimentare necesare creșterii productivității , adaptabilității și a competenței resursei umane. Adițional cursurilor, vom sprijini și 46 de IMM-uri în elaborarea sau adaptarea strategiei actuale, pentru creșterea competitivității și adaptarea la noile tendințe din piețele în care activează”, declară Noel Ștefan, Manager de Proiect PROACTIV PLUS - competitivitate pentru viitor.