Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

Iată câteva dintre întrebările puse de contribuabili și răspunsurile acordate de specialiștii ANAF cu privire la declarația unică pe 2019:

a.) Întrebare contribuabil: „Întreprindere Individuală, nu desfășoară activitate în 2019, mai depune declarația unică pentru estimare 2019? Mulțumesc!”

Răspuns ANAF: „Aveți obligația depunerii declarației unice, completând în mod corespunzător cap I și II.”

b.) Întrebare contribuabil: „Persoana fizică are contract de închiriere imobil în lei. Depune declarația unică pe 2019 cu venitul aferent anului 2019, fără să mai declare venitul efectiv realizat pe 2018? Mulțumesc!”

Răspuns ANAF: „Persoana fizică care obține venituri din cedarea folosinței bunurilor a cărei chirie este exprimată în lei nu are obligația completării Capitolului I al declarației unice. Pentru venitul aferent anului 2019 se va completa în mod corespunzător Capitolul II Date privind impozitul pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019.”

c.) Întrebare contribuabil: „Dacă s-a depus declarația și pentru 2019 sau calculat bonificații pentru obligațiile de plată se depune rectificativă? Dacă se depune, ce subsecțiuni se completează? Mulțumesc!”

Răspuns ANAF: „Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere. Fac excepție contribuabilii care nu au obligația completării capitolului I din declarație și care rectifică declarația în condițiile prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.”

d.) Întrebare contribuabil: „Care este termenul de depunere a declarației în cazul încasării dividendelor, în anul 2019. Cu articol din cod, vă rog frumos.”

Răspuns ANAF: „În situația în care dividendele se încasează în anul 2019, după data de 31.07.2019, persoana fizică este obligată să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului (art. 174, alin. 10 din Codul fiscal) completând corespunzător cap II.”

e.) Întrebare contribuabil: „Am obținut venituri din salarii până în luna februarie a acestui an. Începând cu luna martie nu mai sunt angajată și nici nu mai obținut venituri din alte surse. Doresc să mă asigur în sistemul de sănătate și am înțeles că pot face acest lucru prin depunerea declarației unice și plata contribuției CASS (prin opțiune). Având în vedere că nu mai am venituri, voi plăti 6 x 208 RON sau 10 x 208 RON (începând cu lună martie) sau 12 x 208 RON?

Răspuns ANAF: „Referitor la cele prezentate de dumneavoastră, vă comunicăm faptul că veți dobândi calitatea de asigurat la data depunerii declarației unice, iar suma de plată în contul CASS, pentru 12 luni, este stabilită prin aplicarea cotei de 10% la baza de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară, indiferent de data depunerii declarației.

Salariul minim brut pe țară, în funcţie de care se stabileşte contribuția pentru persoanele fără venituri, este de 2.080 de lei de la 1 ianuarie 2019. Prin urmare, cota CASS 10% aplicată la 12.480 lei înseamnă 1.248 de lei. Aceasta este suma care trebuie achitată până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează contribuția, indiferent de data depunerii declarației.”

f.) Întrebare contribuabil:Pentru veniturile realizate ca persoane fizice independente, din activități independente, în sistem real, pensionarii cu pensie anticipată, în afară de impozitul pe venit, trebuie să mai declare și să plătească și CAS sau CASS? Dacă da, atunci în ce situație?”

Răspuns ANAF: „Referitor la întrebarea dvs, dacă persoana fizică, pensionar, estimează că va obține venituri din activități independente în anul 2019 care depășesc plafonul minim de 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, aceasta are obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate și depunere a declarației unice, completând corespunzător CAPITOLUL II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/normă de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019″, SUBSECȚIUNEA a 2- a – ”Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată”.”

Mai multe întrebări și răspunsuri le puteți găsi pe pagina de Facebook a ANAF-ului - click aici -