Proiectul este implementat în perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2021 și este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Partenerul din proiect este Blocul Național Sindical (BNS).

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi în industriile creative în zona urbană din regiunea Nord-Vest. Cei 75 de câștigători vor primi o finanțare 100% nerambursabilă de maximum 160.000 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Vest prin crearea a 150 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate.
  • Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de implementare.
  • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial a 600 de persoane care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.
  • Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 75 de startup-uri din domeniul industriilor creative și prin înființarea unui hub al cărui principal obiectiv îl reprezintă sprijinirea persoanelor care doresc să demareze o activitate pe cont propriu.
  • Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Nord-Vest care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către 50 dintre întreprinderile finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului (în special în cadrul activităților de mentorat).

Persoanele interesate de participarea la concurs pot afla condițiile pentru înscriere în mediul online, pe site-ul www.concurs.creative-start.ro.