Finanțări pentru microîntreprinderi mai pot fi accesate prin POR 2016/2/2.1A, pentru că termenul a fost prelungi până la 27 aprilie 2017, la ora 12.00. Apelul de proiecte, deschis în data de 27 iulie 2016, fusese inițial programat să se închidă la data de 27 ianuarie 2017.

euro fonduri europene microintreprinderi

Decizia prelungirii a fost luată ca urmare a întârzierilor în procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse. Dacă pentru antreprenorii care au depus deja o cerere de finanțare aceasta nu este o veste prea bună, întrucât durata de evaluare a proiectelor crește, pentru ceilalți antreprenori reprezintă o oportunitate de finanțare la început de an 2017. Aceasta în condițiile în care nu se întrevăd foarte multe alte oportunități, pe termen scurt, deoarece alte programe de finanțare anunțate, în special cele pentru mediul urban, se află deocamdată în dezbatere publică sau le lipsesc normele de aplicare.

Dacă ai întrebări privind fondurile europene poți să-i contactezi pe cei de la Business Teorema aici, pe site-ul lor. 

Finanțări microîntreprinderi - ce trebuie să știi dacă ai una

 • Valoarea minimă a finanțării este de 25.000 euro, echivalentul în lei;
 • Valoarea maximă a finanțării este de 200.000 euro, echivalentul în lei;
 • Contribuția proprie a solicitantului trebuie să fie de cel puțin 10%;
 • Proiectele trebuie să fie implementate în mediul urban, cu excepția regiunii București-Ilfov;
 • Codul CAEN vizat de investiție trebuie să se regăsească pe lista de domenii eligibile, aceasta fiind disponibilă în ghidul solicitantului.

Solicitantul poate realiza următoarele tipuri de investiții:

 • Lucrări de construire, extindere, modernizare a spaţiilor de producţie, prestare de servicii ale microîntreprinderilor;
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
 • Cumpărarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice.

Cheltuielile de consultanță, de realizare a unui eventual proiect tehnic, precum și cele de publicitate sau audit sunt eligibile în cadrul cererii de finanțare.

Ce este important de știut în legătură cu POR2.1.A?

În primul rând, antreprenorii care doresc să obțină o finanțare trebuie să aibă în vedere o serie de aspecte privitoare la punctajul proiectului, precizate mai mult sau mai puțin explicit în ghidul solicitantului:

 • Nu toate tipurile de investiții pe coduri CAEN aduc același punctaj solicitantului în procesul de evaluare. Sunt favorizate investițiile de tip productiv, respectiv din clasele CAEN 13, 14, 15, 16, 26, 29, 31;
 • Contribuția solicitantului este de minim 10%, însă acest procent nu aduce nici un punct în procesul de evaluare, ci fiecare punct procentual peste plafonul de 10% aduce câte un punct în plus în evaluare. Spre exemplu, pentru o contribuție proprie de 15%, solicitantul primește 5 puncte în cadrul evaluării;
 • În cazul în care solicitantul își asumă creșterea numărului de salariați, angajamentul trebuie menținut 3 ani de la data finalizării proiectului. Observația este valabilă și pentru situația în care solicitantul optează pentru menținerea numărului de salariați. Numărul acestora nu are însă voie să scadă niciodată sub valoarea de la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Dacă solicitantul optează pentru menținerea numărului de salariați, acesta nu primește nici un punct în evaluare, întrucât punctele se primesc doar pentru creșterea echipei;
 • Încadrarea companiei ca microîntreprindere trebuie să fie valabilă pe toată durata procesului de evaluare, până la semnarea contractului de finanțare inclusiv.

Din experiența anului trecut, antreprenorii sunt interesați să înțeleagă foarte bine care sunt condițiile de finanțare. Acestea sunt de două feluri - unele formale sau contabile, altele mai concrete, care țin de activitățile propriu-zise pentru care solicitantul dorește finanțare.

Cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit din partea clienților Business Teorema

 • Sunt eligibile microîntreprinderile cu sediul social în București sau orașe din județul Ilfov?

DA, aceste întreprinderi sunt eligibile pentru finanțare, dar numai dacă proiectul este implementat la un punct de lucru al companiei situat în afara regiunii București-Ilfov.

 • Dacă proiectul se implementează la un punct de lucru, acesta trebuie să fie înregistrat la momentul depunerii cererii de finanțare?

NU, solicitantul poate opta pentru înregistrarea punctului de lucru numai în cazul aprobării cererii de finanțare. Până la acest moment, acesta va da o declarație pe proprie răspundere prin care se angajează să înregistreze locul de implementare a proiectului ca punct de lucru și să obțină, până la finalizarea perioadei de implementare, autorizarea domeniului de activitate, respectiv clasa CAEN din cadrul proiectului la locul de implementare a proiectului, adică sediul principal sau secundar.

 • Care sunt angajamentele pe care și le asumă solicitantul?

Solicitantul îsi asumă obligații cu privire la numărul de salariați (fie menținerea acestuia, fie creșterea lui). Odată asumat, angajamentul trebuie respectat, nerespectarea acestuia ducând la anularea sau chiar returnarea finanțării.

 • Pe ce perioadă trebuie menținută investiția?

Destinația investiției trebuie menținută pe o perioadă de 3 ani de zile de la finalizarea proiectului. Aceasta este și perioada pe durata căreia trebuie respectate angajamentele asumate prin cererea de finanțare.

Condiții formale pe care trebuie ca solicitantul să le îndeplinească la data depunerii cererii de finanțare

 • Întreprinderile trebuie să fi fost înființate cel târziu in data de 5 ianuarie 2015. Această prevedere a ghidului solicitantului nu a fost modificată odată cu prelungirea termenului de depunere a proiectelor;
 • Microîntreprinderile trebuie sa fi înregistrat profit din exploatare la finalul anului 2016, conform bilanțului. Astfel, înainte de depunerea cererii de finanțare, solicitantul are obligația de a întocmi bilanțul aferent anului 2016. În lipsa formularelor standard ale bilanțului, aferente exercițiului financiar 2016, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, situațiile financiare pot fi întocmite gratuit, cu ajutorul celui mai recent program de asistență pus la dispoziția entităților de unitățile teritoriale ale MFP, respectiv aferent anului 2015;
 • Solicitantul nu trebuie să fie întreprindere în dificultate. Cu alte cuvinte, rezultatul total acumulat trebuie să fie pozitiv SAU rezultatul total acumulat să fie negativ, dar pierderile de capital să reprezinte mai puțin de 50% din capitalul social subscris si vărsat. Pentru a ușura sarcina solicitanților, autoritatea de management pune la dispoziția acestora și un formular, în Excel, de calcul al acestor indicatori.

Business Teorema este o companie fondată de patru tineri antreprenori români, care oferă servicii de consultanță pentru accesarea de fonduri prin programe europene și guvernamentale. Compania se poziționează ca un partener al clientului în identificarea celor mai potrivite surse de finanțare disponibile la nivel național și european, pentru dezvoltarea unor idei de afaceri viabile și competitive. Cu o experiență de peste 10 ani în accesare de fonduri europene, echipa Business Teorema se implică în dezvoltarea proiectelor de la etapa de pre-scoring până raportarea finală. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul companiei și pe pagina de Facebook.