Ministerul Fondurilor Europene (MFE) publică ghidul final al apelului de proiecte „România Start-Up Plus”, în valoare de 105 milioane euro din alocarea aferentă Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, având ca obiective stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă.

Ghidul solicitantului a fost lansat în consultare publică în data de 11 iulie și dezbătut în ședința publică din data de 25 iulie 2016. Conţinutul acestuia reflectă propunerile preluate în urma consultărilor și a sugestiilor primite din partea potențialilor beneficiari și a publicului interesat.

În cadrul acestui apel pot primi finanțare autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă (FPC), universități și ONG-uri cu activitate relevantă în domeniu, singure sau în parteneriat. Acestea vor avea calitatea de administratori de scheme de antreprenoriat și vor acorda sprijin tehnic și ajutoare de minimis viitorilor antreprenori și întreprinderilor nou create.

Finanțarea nerambursabilă va avea o valoare de maximum 5.000.000 euro/ proiect și va acoperi, pe lângă ajutorul de minimis, cheltuielile aferente programului de formare antreprenorială și costurile de administrare a schemei de antreprenoriat.

Mecanismul de finanțare a inițiativelor antreprenoriale este următorul: în urma unei perioade de formare specifică, viitorii antreprenori, selectați printr-un proces competitiv și transparent în cadrul fiecărui proiect, semnează un contract cu administratorul schemei de antreprenoriat și primesc o subvenție în valoare de maximum 30.000 euro, reprezentând finanțarea planului lor de afaceri. Dacă în primul an de funcționare a noii întreprinderi, antreprenorul realizează venituri echivalente cu 30% din valoarea finanțării inițiale, acesta va mai putea primi o a doua tranșă de finanțare, de până la 10.000 euro.

“Lansăm astăzi un apel important pentru ceea ce înseamnă noua filozofie POCU de susținere a inițiativelor reale. El este rezultatul unor consultări robuste, coerente și transparente cu beneficiarii, iar forma actuală a ghidului „România Start-Up Plus” și a schemei de minimis aferente dovedește o dată în plus că dialogul și utilizarea experiențelor variate sunt instrumentele corecte pentru realizarea de vehicule de finanțare funcționale”, a declarat Dan Barna, Secretar de Stat în cadrul MFE.

Ministerul Fondurilor Europene estimează că prin proiectele de antreprenoriat finanţate din „România Start-Up Plus” vor fi create peste 2.000 de locuri de muncă, vor fi înfiinţate peste 1.500 de întreprinderi şi mai mult de 10.000 de persoane vor fi formate în domeniul educației antreprenoriale.

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic My SMIS 2014, se poate face începând cu data publicării în Monitorul Oficial a Ordinului de Ministru privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană și se încheie în data de 30 octombrie 2016.