Pentru a clarifica astfel de aspecte și pentru a prezenta o variantă realistă și fezabilă pentru dezvoltarea prin listarea pe piața de capital, KPMG a elaborat Ghidul Listării la BVB în scopul de a aborda aspectele-cheie privind decizia de listare, pregătirea ofertei, listarea efectivă și obligațiile post-listare.

Listările recente descrise în Ghid ilustrează că, în plus față de atragerea unor finanțări considerabile, beneficiile unei listări includ eficientizarea și dezvoltarea afacerii atât la nivel național, cât și internațional, prin implementarea proceselor de guvernanță corporativă solicitate de BVB în urma admiterii la tranzacționare.

Investitorii și emitenții vizează beneficiile care vor putea fi generate ca urmare a unei posibile reclasificări în viitorul apropiat în categoria de piață emergentă, ceea ce ar atribui statutul de ”investment grade”.

Ghidul reușește să ofere unei companii românești o imagine de ansamblu asupra caracteristicilor principale privind listarea la BVB. Ghidul consideră etapele listării, începând cu decizia de listare și ajungând până la cerințele de raportare post-listare. KPMG susține această abordare contextuală deoarece o listare de succes necesită o pregătire atentă, inclusiv schimbări în guvernanța corporativă.

Ghidul subliniază că beneficiile listării pot fi accentuate dacă antreprenorul formează o echipă cu expertiză solidă, în scopul implementării operațiunilor necesare. Membrii echipei includ directorul general, directorul financiar, intermediarii, avocații, auditorii, consultanții fiscali și evaluatorii. Echipa are nevoie de o strategie de durată, deoarece membrii echipei trebuie să se implice în procesul de listare începând cu primii pași de pregătire a societății pentru listare, pregătire a documentației necesare și până la implementarea strategiilor post-listare.

Deși listarea oferă beneficii semnificative societăților cu o pregătire pe măsură, nu trebuie trecute cu vederea provocările listării, care includ o monitorizare mai atentă, formalități suplimentare privind luarea deciziilor și diluarea controlului. Pentru a ajuta la întâmpinarea unor asemenea provocări, ghidul acoperă întrebările cheie pe care ar trebui să și le pună un antreprenor care ia în calcul listarea.

”La fel ca orice altă inițiativă care aduce recompense pe termen lung, procesul de listare la bursă nu este lipsit de provocări. Însă puteți înfrunta aceste provocări cu încredere, gestionându-le impactul, dacă sunteți bine informați și pregătiți pentru ele. Exemple din alte țări est-europene, precum Polonia, arată că se poate ca listarea să vă ajute să ajungeți în altă ligă, iar noi nu vedem de ce nu ar fi companiile românești jucători importanți la nivel local și regional. Listarea pe bursă poate ajuta la creșterea transparenței și vizibilității companiilor care țintesc spre un grad accelerat de dezvoltare. Am elaborat această publicație pentru a vă ajuta să dobândiți o viziune de ansamblu asupra procesului”, a declarat Laura Toncescu, Partener KPMG, Head of KPMG Legal.

Teme cheie acoperite de ghid

  • Listarea poate ajuta la crearea unui mix lucrativ de finanțare pe bază de credite (debt finance) și prin capital propriu (equity finance);
  • Finanțarea care va fi obținută prin bursă poate permite societății să investească în inovații, tehnologii și practici de lucru care să vă aducă un avantaj față de concurenți;
  • Admiterea la tranzacționare pe BVB se poate înfăptui prin ofertă publică inițială, plasament privat sau listare tehnică;
  • Etapele listării, și anume decizia, pregătirea, listarea și post-listarea;
  • Procesul de admitere la tranzacționare implică îndeplinirea anumitor cerințe tehnice și formalități administrative, printre care free-float;
  • Potențialii investitori, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, instituții financiare, companii listate sau nelistate;
  • Costurile listării, inclusiv tarifele administrative impuse de BVB și ASF;
  • Eventualii investitori în cadrul listării vor acorda o atenție sporită nivelului de încredere transmis de structura și compoziția guvernanței corporative a societății;
  • Eventuala reclasificare în septembrie 2019 a pieței de capital din România în categoria de piață emergentă ar ajuta ca piața să fie vizată de fonduri de investiții străine cu capital considerabil;
  • Prospectul de ofertă publică, deși complex, urmează o structură bine-definită de legile românești și europene.

Ghidul listării la BVB

Ghid de Listare La BVB by on Scribd