GSMA NESAS sporește încrederea industriei în echipamentele pentru rețele de telecomunicații, devenind astfel o alegere practică pentru industrie și un factor important de luat în considerare pentru toate piețele regionale, pentru a promova împreună dezvoltarea unei piețe de comunicații mobile aliniate la standard unitare.

NESAS este un mecanism standardizat de evaluare a securității cibernetice definit în comun de GSMA și 3GPP, împreună cu principalii operatori globali, furnizori, parteneri din industrie și autorități de reglementare.

Acesta oferă un cadru de asigurare a securității la nivelul întregii industrii pentru a facilita îmbunătățirea nivelurilor de securitate în întreaga industrie mobilă. Este o schemă voluntară prin care furnizorii de echipamente de rețea își supun procesele de dezvoltare a produselor unui audit de securitate cuprinzător în raport cu versiunea curentă a NESAS și cu cerințele sale de securitate. Sumarul rapoartelor de audit independente ale evaluării NESAS pot fi găsite aici.

Cum a decurs dezbaterea proiectului de lege privind rețelele 5G

GSMA NESAS, larg acceptată în industrie, asigură faptul că echipamentele relevante îndeplinesc cerințele de securitate și fiabilitate ale rețelor 5G. Procesul integrat de evaluare evită evaluările fragmentate și costurile pe care le generează acestea, îmbunătățind în același timp transparența nivelurilor de protecție a securității în industrie prin rezultate vizibile și măsurabile.

NESAS acoperă 20 de categorii de evaluare, definind cerințele de securitate și un cadru de evaluare pentru dezvoltarea produselor 5G, precum și pentru procesele privind ciclul de viață al produsului. În plus, utilizează cazuri de testare de securitate definite de 3GPP pentru a evalua securitatea echipamentelor de rețea.

Pentru Huawei, asigurarea securității cibernetice este un obiectiv comun împărtășit de Huawei, clienți, autorități de supraveghere și alte părți interesate. Încrederea în securitatea cibernetică a devenit o preocupare globală majoră pe măsură ce lumea devine mai digitală.

Înainte de a trece de GSMA NESAS, Huawei a trecut, de asemenea, testul de securitate cibernetică 5G al Grupului de Promovare IMT-2020 (5G) din China. Aceste specificații de testare se bazează pe standardele internaționale 3GPP pentru asigurarea securității 5G.