Proiectul, care caută viitorii antreprenori ai României printre studenți, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod My SMIS – 141279, proiect cu o valoare totală de 9.681.623,31 lei (din care 9.661.301 lei finanțare nerambursabilă).

Obiectivul general al proiectului Kickstart Student îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării în rândul studenților prin susținerea înființării de întreprinderi care activează în sectoare economice cu potențial competitiv.

Grupul țintă vizat de proiect este format dintr-un număr de 350 de persoane din următoarele categorii de grupuri țintă eligibile, definite conform ghidului condiții specificStudenți (nivel ISCED 5-7) și doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi, nivel ISCED 8) cu domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României (respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru), cât și în regiunea mai dezvoltata București-Ilfov.

Astfel, în cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de formare profesională, stagii de practică și mentorat și 26 de persoane vor participa în cadrul unui concurs de idei de afaceri pentru obținerea unei finanțări cuprinse între 40.000euro și 60.000euro (primele 13 planuri de afaceri care propun 2 locuri de muncă vor obține 40.000 euro și primele 13 planuri de afaceri care propun 3 locuri de muncă vor obține 60.000 euro).

Inițiatorii proiectului Kickstart Student vizează realizarea următoarelor elemente:

- 350 de persoane selectate în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială

- 350 de persoane testate în vederea evaluării potențialului antreprenorial

- 350 de certificate de absolvire emise de ANC care atesta îmbunătățirea competentelor în domeniul antreprenorial

- 65 de locuri de muncă create și menținute

- 26 de planuri de afaceri propuse de reprezentanți ai grupului țintă – aprobate spre finanțare

- 29 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis plus încă 3 rezerve

- 29 de persoane care beneficiază de servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat

- 26 de firme nou înființate conform legii 346/2004.

Detalii despre coordonatorii proiectului puteți afla aici.