Articolul a fost prima oară publicat pe Contzilla, platforma care îți oferă informații despre contabilitate și managementul firmei. Poți să citești mai multe aici.


O microîntreprindere este orice persoană juridică română care îndeplinește următoarele condiții la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent :

  • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. Pentru 2022 în echivalent lei plafonul este 4.948.100 lei.
  • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
  • societatea nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului său la instanțele judecătorești.

Firme nou înființate

O persoană juridică română nou-înființată este obligată să plătească impozit pe veniturile microintreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condițiile prevăzute mai sus sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerțului.

Trecere de la profit la micro în 2022

Persoanele juridice română aplică impozitul pe veniturile microintrepriderilor începând cu anul următor celui în care îndeplinesc condițiile de microintreprindere.

Declarațiile care se depun sunt : D010/D700.

Termen de depunere a declaratiilor: 31 martie 2022

Trecere de la micro la profit

Daca în cursul unui an o microîntreprindere realizează venituri mai mari decât 1.000.000 euro, în echivalent lei, atunci ea datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită.

Declarațiile care se depun sunt : D010/D700.

Termenul de depunere este de 15 zile de la la sfârșitul lunii în care s-a depășit plafonul.

Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care isi schimba astfel regimul fiscal se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.