Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare care modifică și completează Legea societăților comerciale nr 31/1990.

”La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului Registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social”, se arată în lege.

Legea elimină și avizul din partea vecinilor pentru înființarea unui sediu social.

„Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate”, se arată în lege.

Propunerea de lege a avut un traseu întortocheat, începând din 2017 când a fost depusă de Claudiu Nasui și Cristina Prună, deputați USR.

Prin această propunere de lege se modifică legea societăților din 1990. Practic, dacă nu desfășori activități comerciale în sediul social nu mai ai nevoie de acordul tuturor vecinilor. În plus, se elimină limitarea de a avea o singură firmă la care să fii acționar unic.

Despre această lege am scris pe start-up.ro încă din decembrie 2019, dar promulgarea ei a mai durat. Citește aici și forma inițială a legii.